Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Praktyka zawodowa: Technik informatyk i Technik programista

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 1. przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 2. administrowanie systemami operacyjnymi,
 3. serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,
 4. przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 1. tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 2. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 3. programowania aplikacji internetowych,
 4. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

 1. projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,
 2. projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
 3. projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Uzyskanie kwalifikacji INF.02 i INF.03 pozwalają uzyskać tytuł zawodowy technik informatyk, natomiast kwalifikacje INF.03 i INF.04 tytuł technik programista.

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
  • konfigurowanie zapór systemowych;
  • konfigurowanie funkcji serwerów pośredniczących;
  • zabezpieczanie komunikacji między zdalnymi sieciami;
  • przeciwdziałanie cyber przemocy.
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
  • stosowanie zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania;
  • wykonywanie kopii na nośnikach przenośnych i zabezpieczania kopii tymczasowych.