Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Informatyka

Kwalifikacje:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

Kwalifikacja: INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Zawód: technik informatyk 351203

 • 490 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

 

Współczesny administrator sieci i systemów operacyjnych to specjalista zajmujący się budowaniem, konserwacją i obsługą sieci komputerowych opartych na różnych architekturach.
Do najważniejszych zadań administratora należą:

 • zarządzanie sieciami w firmie lub innej instytucji,
 • monitorowanie ruchu w tych sieciach,
 • wymiana i naprawa ich składników (serwery, routery, komputery osobiste itp.),
 • sporządzanie kopii zapasowych systemów i danych,
 • administrowanie systemami Linux, Windows.

 

Plan nauczania:

Lp.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Użytkowanie komputera osobistego i oprogramowania
4.Naprawa i diagnozowanie urządzeń techniki komputerowej
5.Stosowanie systemów liczbowych w technice komputerowej
6.Obsługiwanie urządzeń peryferyjnych
7.Montaż i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
8.Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Kwalifikacja:  INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zawód: technik informatyk 351203

 • 420 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 120 godzin praktyki zawodowej

 

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

 • tworzenia baz danych i administrowania nimi,
 • projektowania stron internetowych,
 • tworzenia aplikacji internetowych.

 

Nauczy się:

 • tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML,
 • formatowania stron z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy styli ( CSS),
 • tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
 • projektowania aplikacji internetowych (PHP, JavaScript).

 

Plan nauczania:

Lp.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.Język angielski zawodowy
3.Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
4.Programowanie aplikacji internetowych
5.Projektowanie i tworzenie stron internetowych
6.Tworzenie baz danych i administrowanie bazami