Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Praktyka zawodowa: Technik fotografii i multimediów

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

  1. bezpieczeństwo i higiena pracy,
  2. przygotowanie planu zdjęciowego,
  3. rejestrowanie obrazu,
  4. obróbka i publikowanie obrazu;

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:

  1. bezpieczeństwo i higiena pracy,
  2. przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
  3. wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.