Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Stowarzyszenie Praca-Edukacja-Zdrowie

WAŻNY KOMUNIKAT:
Likwidacja Stowarzyszenia „PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE”

Likwidatorzy Stowarzyszenia „PRACA-EDUKACJA-ZDROWIE” numer KRS0000109185 podają niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 12.10.2023 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Praca-Edukacja-Zdrowie” w Sopocie została podjęta uchwała nr 5/2023 w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 11.12.2023 roku, sygnatura GD.VIII NS-REJ.KRS/020473/23/879, dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia „Praca-Edukacja-Zdrowie’.’

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia „Praca-Edukacja-Zdrowie’’ w terminie do dnia 08.01.2024 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie „Praca-Edukacja-Zdrowie” w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do ogłoszenia o likwidacji: https://ogloszenia.ngo.pl/439627-likwidacja-stowarzyszenia-praca-edukacja-zdrowie.html 

 

Nasze stowarzyszenie:

 • powstało w 2000 roku
 • jest organizacją społeczną, pożytku publicznego
 • działa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Swoją działalność opieramy na pracy społecznej członków. Dzięki wieloletniemu partnerstwu z CKU Sopot, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy inicjatywy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji różnych grup społecznych. Organizujemy kursy i inne inicjatywy w ramach projektów społecznych i edukacyjnych.

Działamy m.in. dla:

 • osób bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnościami
 • dzieci i młodzieży z terenu Sopotu
 • osób starszych w ramach działalności Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wpływając na ich aktywizację, sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz ogólny rozwój społeczny tych osób

Cele i formy działania

 • Propagowanie aktywnej postawy młodzieży i osób dorosłych
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i reorientacja zawodowa zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy
 • Współpraca z administracją państwową, oświatową i samorządową celem organizowania specjalistycznych form podnoszenia kwalifikacji i kompetencji z uwzględnieniem form kształcenia na odległość
 • Zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia

Wesprzyj nasze działania:

 • Przekaż Stowarzyszeniu swój 1,5% podatku, podając w swojej corocznej deklaracji podatkowej
  nasz numer KRS: 0000109185
 • Numer konta Stowarzyszenia: 29 1160 2202 0000 0000 2984 6212 (Millennium Bank S.A.)

Przekaż swoje 1,5% podatku

Jesteśmy organizacją społeczną, która od 2000 roku wspiera rozwój dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych i innych osób. Stwarzamy naszym uczestnikom możliwość podnoszenia kompetencji społecznych oraz zawodowych.
Działamy przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Będziemy wdzięczni, jeśli spośród organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo nasze Stowarzyszenie
Praca-Edukacja-Zdrowie i w ten sposób wesprą nasze cele.

Przekaż Stowarzyszeniu swój 1,5% podatku, podając w swojej corocznej deklaracji podatkowej nasz numer
KRS: 0000109185

Numer konta Stowarzyszenia:
PL 29 1160 2202 0000 0000 2984 6212
Millennium Bank S.A.

Załączniki:

Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia „PRACA – Edukacja – Zdrowie”

 • Sylwia Kurszewska – prezes Stowarzyszenia
 • Anetta Bogucka – zastępca prezesa Stowarzyszenia
 • Barbara Krzyślak – skarbnik Stowarzyszenia

Siedziba Stowarzyszenia:

budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot
tel. +48 58 550 33 65 lub +48 58 551 00 11 wew. 42 (sprawy dotyczące działań stowarzyszenia)
tel./fax: +48 58 550-74-84 (sprawy finansowe)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.