Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

BIBLIOTEKA NARZĘDZI DORADCY ZAWODOWEGO

Zapraszamy do korzystania z nowopowstałego działu Biblioteki w CKU dedykowanego szkolnym doradcą zawodowym z sopockich szkół. Z zasobów można korzystać w poniżej wyznaczonych godzinach.

Regulamin Biblioteki Doradcy Zawodowego

 

  1. Doradcy zawodowi z sopockich szkół, pozostający pod opieką doradcy zawodowego CKU w Sopocie, mają prawo do bezpłatnego korzystania  ze zbiorów BDZ , utworzonych dla nich przez doradcę zawodowego CKU w Sopocie.
  2. Jednorazowo doradca może wypożyczyć 4 gry i 2 książki     ze zbiorów BDZ na okres 1 miesiąca.
  3. W przypadku realizacji przez doradcę jednorazowego większego przedsięwzięcia, może on wypożyczyć więcej gier na okres uzgodniony z bibliotekarzem.
  4. Doradcy zawodowi z sopockich szkół, pozostający pod opieką doradcy zawodowego CKU w Sopocie mają obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.
  5. Doradcy zawodowi z sopockich szkół, pozostający pod opieką doradcy zawodowego CKU w Sopocie odpowiadają za materiały dydaktyczne wypożyczone ze zbiorów specjalnych.
  6. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź zdekompletowania wypożyczonych materiałów doradca jest zobowiązany odkupić taki sam materiał lub inny, o podobnej wartości, wskazany przez bibliotekarza. Do czasu naprawienia szkody nie może on wypożyczać dalszych materiałów z BDZ.

 

*Biblioteka została sfinansowana w ramach Projektu „Dobra szkoła = atrakcyjna praca, dobre zatrudnienie”.  Projekt  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16 oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Miasta Sopotu.