Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

KONSULTANT POWIATOWY DS. DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

Zakres wsparcia powiatowego konsultanta dla szkoły

 1. Wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Udzielanie wsparcia doradcom zawodowym/ koordynatorom doradztwa w szkołach w zakresie:
  1. badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych,
  2. rozwijania kompetencji społecznych,
  3. pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
  4. sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 3. Udostępnianie informacji edukacyjno–zawodowej.
 4. Prowadzenie Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego
 5. Wspieranie aktywności szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty studyjne).
 6. Prowadzenie rad pedagogicznych.