×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Doradztwo Zawodowe

DORADCA ZAWODOWY przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

GODZINY KONSULTACJI:
WTOREK – 8.00 – 16.00
CZWARTEK – 8.30 – 15.30
PIĄTEK – 10.00 – 16.00

Terminy konsultacji proszę rezerwować z wyprzedzeniem drogą elektroniczną lub telefonicznie
(Istnieje możliwość ustalenia w trybie indywidualnym konsultacji po za wskazanymi godzinami)

ANNA DUKOWSKA
E MAIL: anna.dukowska@ckusopot.pl
Tel : 058 551 35 60
POK. 02

DORADCA ZAWODOWY DLA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO KONSULTANT POWIATOWY DS. DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO
Chcesz wiedzieć, jak planować karierę zawodową i skutecznie poruszać się na rynku pracy?
Odwiedź doradcę zawodowego CKU!
POZNASZ:

 • wzory podstawowych dokumentów aplikacyjnych (CV, LM),
 • opis i charakterystykę zawodów,
 • skuteczne metody poszukiwania pracy,
 • najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

DOWIESZ SIĘ:

 • jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą i negocjować wysokość wynagrodzenia,
 • jak rozpoznać nieuczciwego pracodawcę,
 • jakie cechy kandydata są szczególnie cenione przez pracodawców,
 • jak skutecznie przejść rozmowę kwalifikacyjną, dostać i utrzymać pracę,
 • jakie są formy nawiązywania stosunku pracy,
 • o przysługujących Ci prawach i możliwościach,
 • o ciekawych stronach internetowych dot. rynku pracy.

SKORZYSTASZ Z:

 • możliwości lepszego poznania swoich predyspozycji zawodowych (testy ),możliwości sporządzenia na miejscu dokumentów aplikacyjnych (CV, LM),
 • fachowych publikacji, czasopism , ulotek,
 • rozmowy i wsparcia doradcy.
Zakres wsparcia powiatowego konsultanta dla szkoły

 1. Wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Udzielanie wsparcia doradcom zawodowym/ koordynatorom doradztwa w szkołach w zakresie:
  1. badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych,
  2. rozwijania kompetencji społecznych,
  3. pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
  4. sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 3. Udostępnianie informacji edukacyjno–zawodowej.
 4. Prowadzenie Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego
 5. Wspieranie aktywności szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty studyjne).
 6. Prowadzenie rad pedagogicznych.
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility