Twoja pasja - Twój zawód

Zapisz się na bezpłatne kursy zawodowe.

Międzynarodowe spotkanie partnerów kończące projekt TABASCO w Tilburgu w dniach 28/29.08.2023 r.

Grupa ludzi stojąca przed budynkiem Uniwersytetu w Tilburgu.

W dniach 28/29.08.2023 roku odbyło się ostatnie spotkanie partnerów w projekcie TABASCO (stop cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży). Gościł nas holenderski zespół z Uniwersytetu w Tilburgu.

Było to oficjalne zakończenie projektu, w którym CKU Sopot współpracowało z sześcioma organizacjami z Bułgarii, Holandii, Portugalii,  Rumunii i Włoch. W trakcie dwóch dni podsumowaliśmy 2,5 roku działań, zaprezentowaliśmy wyniki poszczególnych etapów projektu w poszczególnych krajach. Liczba osób zaangażowanych w projekt we wszystkich krajach przerosła nasze oczekiwania. Nadal jednak sporo pracy przed nami. Czekają nas raporty i udostępnieniem wszystkich rezultatów jak najszerszemu gronu zainteresowanych osób. Oczekujcie kolejnych wiadomości, jak tylko „dopniemy wszystko na ostatni guzik” :)

Już dziś możemy się podzielić informacją, że w październiku rezultaty TABASCO zostaną zaprezentowane w Parlamencie Europejskim podczas corocznej konferencji organizowanej przez Europejską Sieć Przeciwdziałaniu Przemocy  (ang. European Anti-bullying Network).

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nawiązane kontakty z organizacjami zaowocują kolejną współpracą przy następnych inicjatywach edukacyjnych w Sopocie!

 

Projekt finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji, Typ projektu: Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Nr umowy: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054.