×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY

2004:2006
„Zapobieganie przemocy”
(Gender specific aspects of violence prevention)
No 113697-CP-1-2004-DE-GRUNDTVIG-G1

Okres realizacji:
Projekt realizowany był od października 2004 do września 2006 roku w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Łotwie, Polsce i we Włoszech.

Docelowe grupy odbiorców:
nauczyciele osób w wieku 16-25 lat.

Opis projektu:
„GSAVP” opierał się na strukturze i wynikach projektu Grundtvig 1: „Zapobieganie przemocy – komunikacja i rozwiązywanie konfliktów”.

Cele i rezultaty projektu:
Jednym z celów projektu było stworzenie programu szkoleniowego i przeprowadzenie cyklu szkoleń zapobiegania przemocy w ramach programu Grundtvig 3. Rezultatem projektu było między innymi pierwsze międzynarodowe szkolenie zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie na przełomie marca i kwietnia 2006 r.

Partnerzy:
Koordynator:

  • TAS Köln / Cologne Second Chance School, Niemcy

Partnerzy:

  • ABU g GmbH, Berlin, Niemcy
  • BONNYBROOK Youth Reach, Dublin, Irlandia
  • Escuela de segunda oportunidad, Gijon, Hiszpania
  • URACIFF, Lyon, Francja
  • Langhe Monferrato Roero, Mango, Italy
  • Marielundsgymnasiet, Norrköping, Szwecja
  • Riga Ezerkrastu Secondary School, Riga, Łotwa
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Polska (w pierwszym roku realizacji projektu)
  • Stowarzyszenie MEANDER w Sopocie, Polska (w drugim roku realizacji projektu)

Wiecej informacji:
Sylwia Knot (CKU Sopot, PL)
WiJu Cornelie (TAS Köln, DE)

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility