×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
WARSZTATY GRUNDTVIGA: WSPARCIE OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Tytuł: Warsztaty Grundtviga: Wsparcie Ofiar Przemocy Domowej / Empowering Victims of Domestic Violence

 

Nr projektu: 2009-1-PL-GRU13-05058

 

Okres trwania projektu: 01-09-2009 / 31-08-2010 r.

 

Data przeprowadzenia warsztatów: 9/15-05-2010

GŁÓWNYM CELEM 7-dniowych międzynarodowych warsztatów edukacyjno-kulturowych było zbudowanie zaufania uczestniczek i wzmocnienie ich psychicznie by skutecznie i na dobre wydostały się z kręgu przemocy.

WARSZTATY SKIEROWANE BYŁY DO KOBIET ofiar przemocy w rodzinie w wieku powyżej 20 lat

LICZBA UCZESTNICZEK: 15 (2 z Holandii, 3 z Litwy, 4 z Malty, 3 z Portugalii i 3 z Polski)

MIEJSCE I TERMIN: CKU Sopot, 9/15-05-2010 r.

SKĄD POMYSŁ NA TAKĄ AKCJĘ?

Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych skrzętnie ukrywają swój problem. Do przemocy dochodzi zazwyczaj za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Wiele ofiar doznaje przemocy latami skrywając rozmiar doznawanej krzywdy. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy – fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. Przemocy fizycznej zawsze towarzyszy przemoc psychiczna, nie zawsze jednak przemocy psychicznej towarzyszy przemoc fizyczna. Zjawisko przemocy jest problemem, który dotyczy kobiet w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, dochodów i pozycji społecznej. Dzięki akcjom takie jak ta wzrasta świadomość społeczna i coraz więcej jej ofiar decyduje się dzięki nim zmienić swoje życie. Przemoc w rodzinie to jednak nadal ponura rzeczywistość i problem czterech ścian. Z naszego doświadczenia wiemy, że kobiety, które doświadczyły przemocy i którym udało się „wyrwać” z tej sytuacji, nadal potrzebują wsparcia ludzi z najbliższego otoczenia. Aby naprawdę im pomóc należy najpierw zdobyć ich zaufanie.

FAKTY

Według badań CBOS z 2002 roku co ósma Polka przyznała, że co najmniej raz została uderzona przez partnera podczas małżeńskiej awantury; według badań CBOS z 2009 roku 37% badanych zna przynajmniej jedną kobietę, która podczas konfliktów małżeńskich bywa bita przez męża (partnera). Połowa z nich (17% ogółu kobiet) zna przynajmniej kilka takich kobiet, a więc prawdopodobnie żyje w środowisku, w którym przemoc jest normą. W niektórych krajach Europy blisko połowa kobiet pada ofiarą przemocy np. w Portugalii 53% kobiet jest lub „bywa” obiektem przemocy ze strony mężów lub partnerów; w Niemczech 5 kobiet tygodniowo mordowanych jest przez mężczyzn, z którymi żyły; w Wielkiej Brytanii w podobnych okolicznościach umierają 2 kobiety tygodniowo; w Hiszpanii ginie prawie sto kobiet rocznie. Więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera rocznie na świecie na skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych. W ciągu swego życia co trzecia kobieta na świecie zostaje pobita, zmuszona do uprawiania seksu lub pada ofiarą innych naruszeń praw człowieka (OBOP, 2007).

RODZAJ AKTYWNOŚCI:

Interaktywne warsztaty miały pokazać uczestniczkom, że w każdym momencie życia, poprzez udział w różnych formach kształcenia, można poprawić własne życie oraz życie własnych dzieci. Dzielenie się doświadczeniami z innymi kobietami o podobnych doświadczeniach to bardzo ważny element warsztatów. Uczestniczki, które często czują się osamotnione w swoim problemie, uświadomiły sobie, że przemoc to problem, który istnieje nie tylko w jej domu. To problem kobiet w całym społeczeństwie, problem każdego kraju. Rozwiązanie może być podobne i zawsze istnieje wyjście z każdej, nawet najtrudniejszej, sytuacji. Organizatorzy warsztatów założyli, że jeśli uczestniczki wrócą do domu gotowe do walki o ich prawa i niezależność, cele warsztatu zostaną osiągnięte.

TEMATYKA:

 • Przemoc – postawy, stereotypy, role społeczne
 • Aspekty komunikowania się w zależności od płci, świadomość relacji
 • Nauka rozładowywania stresu i agresji poprzez taniec
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Wymiana interkulturowa

 

REZULTATY:

 • Wzmocnienie pewności siebie i nabranie odwagi, żeby kontynuować wychodzenie z kręgu przemocy (spotkanie się z kobietami z innych krajów Europejskich, które przerwały „błędne koło przemocy”, ich przykłady miały pomóc innym uczestniczkom warsztatów wytrwać w postanowieniu i nie powrócić do tego „koła”)
 • Poznanie sposobów rozładowywania złości i radzenia sobie z gniewem
 • Podniesienie umiejętności w zakresie komunikowania się w języku angielskim
 • Nabycie umiejętności w zakresie komunikacji elektronicznej i wymiany doświadczeń w sieci
 • Zdobycie wiedzy o innych kulturach
 • Udział w kształceniu ustawicznym (przekonanie się, że uczenie się przez całe życie może mieć różne formy, rozważenie wyboru odpowiednich form kształcenia ustawicznego dla siebie)

 

Tego typu akcje mają jeszcze jedno istotne znaczenie. Bez wątpienia nakierunkowanie są na zwiększanie, poprawę jakości i dostępności mobilności osób biorących udział w kształceniu dorosłych oraz zwiększenie i podnoszenie jakości współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się kształceniem dorosłych w Europie. Są to jedne z kilku celów programu Grundtvig, w ramach którego warsztaty zostały sfinansowane.

uczestniczki-warsztatow

Rozdanie certyfikatów

Szkolenia CKU najlepsze!

Z przyjemnością informujemy, iż międzynarodowy warsztaty Grundtviga mające na celu Wsparcie Ofiar Przemocy Domowej („Empowering victims of domestic violence)zrealizowane w CKU Sopot w maju br. zostały wybrane przez Narodową Agencję FRSE w Warszawie jako przykład dobrej praktyki. Opisy warsztatów CKU Sopot zamieszczony został na stronie internetowej http://www.frse.org.pl  w zakładce Przykłady dobrej praktyki. Możliwe, że w przyszłości wydana zostanie publikacja zawierająca opis naszych warsztatów.

Więcej: http://grundtvig.org.pl/preview.php/ida/217/ oraz http://lms.cku.sopot.pl/cku/?page_id=1800

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Zespół ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75
e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility