×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
TC*TEACHER

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Nauczyciel w sieci

TYTUŁ PROJEKTU (EN): Tech-Connected Teacher

SKRÓT: TC*Teacher 

OKRES TRWANIA: 01-10-2008 do 30-09-2010

CEL PROJEKTU: Poprawa dostępności i jakości kursów szkoleniowych on-line dla nauczycieli i innego personelu szkół dla dorosłych, zapoczątkowanie szkoleń kaskadowych, międzynarodowa wymiana doświadczeń wśród nauczycieli krajów partnerskich

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele szkół średnich, policealnych

ZADANIA:

1. Analiza i badania:

2. Utworzenie strony internetowej: w 5 językach, w ten sposób nauczyciele z 5 krajów będą mogli komunikować się ze sobą i zamieszczać aktualne dokumenty, będzie to też jeden ze sposobów rozpowszechnienia projektu (www.tcteacher.eu)

3. Określenie praktyk stosowanych w krajach UE i przygotowanie wielojęzycznych materiałów metodycznych oraz filmów instruktażowych : materiał zawierać będzie analizę dostępnych narzędzi ICT oraz instruktaż jak efektywnie z nich korzystać, tłumaczenie w 6 językach, filmy video tworzone w oparciu o ‘open sources’

4. Przeprowadzenie kursów pilotażowych dla nauczycieli – wybranych 5 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu  (dobór właściwych narzędzi ICT), ci sami nauczyciele wezmą udział w ewaluacji projektu (na Litwie)

5. Przeprowadzenie warsztatów lokalnych: warsztaty dla nauczycieli lokalnych (Sopot)

6. Przygotowanie planu jakościowego i ewaluacyjnego

7. Rozpowszechnienie: warsztaty dla nauczycieli z innych Centrów Kształcenia Ustawicznego

8. Waloryzacja podjęte zostaną kroki mające na celu maksymalne upowszechnienie rezultatów projektu – wykorzystanie metodologii i usług  przez ośrodki publiczne.

SPODZIEWANE REZULTATY:

  1. Sprawdzenie najlepszych praktyk stosowanych w krajach UE odnośnie nauczania
  2. Przygotowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli (w 6 językach: EN, LT, IT, ES, PL, EL).
  3. Poprawa umiejętności nauczycieli-trenerów (3 wybranych nauczycieli z każdego kraju) oraz innych nauczycieli
  4. Zorganizowanie kursów szkoleniowych dla dorosłych (szkolenie kaskadowe: nauczyciele po zapoznaniu się z projektem będą dzielić się wiedzą przeprowadzając kursy)

Strona internetowa projektu: www.tcteacher.eu

ulotka / leaflet – pl

ulotka / leaflet – en

plakat-rezultaty projektu

WIĘCEJ INFORMACJI:
Sylwia Knot – koordynator projektu
tel. 058 550 33 65
mail: sylwiaknot@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility