×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SZKOLENIA INFORMATYCZNE EFS

zporrefsue

PODSUMOWANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w okresie od 1 lutego 2005 r. do 30 listopada 2006 r. realizowało projekt „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki i technologii informacyjnych” nr Z/2.22/II/2.1/65/04 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.1- Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie).

Projekt skierowany był do osób dorosłych, samodzielnie zgłaszających chęć podwyższenia i dostosowywania kwalifikacji zawodowych w zakresie informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzono 20 szkoleń na różnych poziomach zaawansowania, metodą stacjonarną oraz metodą mieszaną (blended learning) z wykorzystaniem platformy nauczania zdalnego w zakresie następujących modułów:

 • Moduł A – Użytkowanie komputera, Internet i aplikacje internetowe
 • Moduł B – Aplikacje użytkowe – stopień podstawowy (MS Word, MS Excel, MS Access, Powerpoint)
 • Moduł C – Tworzenie stron internetowych
 • Moduł D – MS Office dla zaawansowanych

Uczestnicy szkoleń mogli również przystąpić do egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, które umożliwiły im uzyskanie certyfikatu ECDL – European Computer Driving Licence, uznawanego w całej Europie, opracowanego przez Unię Europejską.

Realizacja projektu promowała ideę kształcenia przez całe życie, przyczyniła się do budowania społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy.

INFORMACJE STATYSTYCZNE

 • 159 osób pracujących, 133 kobiet i 26 mężczyzn skorzystało ze szkoleń i rozwinęło swoje umiejętności w zakresie informatyki i technologii informacyjnych;
 • w naszych szkoleniach uczestniczyli: nauczyciele, księgowi, ekonomiści, sekretarki, kadrowe, biolodzy, przedszkolanki, funkcjonariusze, pracownicy administracji i innych zawodów;
 • uczestnicy szkoleń preferowali tradycyjną metodę kształcenia – na szkolenia prowadzone metodą tradycyjną zgłosiło się 3 razy więcej chętnych, niż na te prowadzone metoda mieszaną (blended learning) z wykorzystaniem platformy do nauczania zdalnego;
 • największym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie w zakresie modułu B – Aplikacje użytkowe;
 • w grupie uczestników szkoleń 68,80% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, 26,79% osoby z wykształceniem średnim, 4,41% osoby z wykształceniem zawodowym;
 • 56,12% wszystkich uczestników to osoby powyżej 40 roku życia;
 • 98,74% osób uczestniczących w szkoleniach pozytywnie oceniło pomoc otrzymana w ramach projektu;
 • 98,95% wszystkich uczestników uznało, że nabyło nowe umiejętności w zakresie informatykii technologii informacyjnych;
 • 91,01% uznało, że szkolenia oferowane w ramach projektu są adekwatne do ich potrzeb zawodowych;
 • średnia frekwencja w szkoleniach wynosiła 83,12%.

Osoby biorące udział w szkoleniach w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie informatyki i technologii informacyjnych” wysoko oceniły poziom szkoleń i standard ich organizacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowych informacji udziela asystent projektu:
Elżbieta Kośmicka – kierownik projektu (58) 551 35 60
e-mail: efscku@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility