×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ŚWIAT W RĘKACH MŁODYCH

on-youth-handsdg edu-300x117

Program „Młodzież w działaniu” (Akcja 3.2. – Młodzież w świecie. Współpraca z Krajami Partnerskimi innymi niż sąsiadujące z Unia Europejska).

TYTUŁ PROJEKTU:
„Świat w rękach młodych” – Międzynarodowy Program Nieformalnego Nauczania Integracji, Równości i Postaw Obywatelskich
„On Youth Hands”- International Programme of Youth Nonformal Education for Inclusion, Equality and Active Citizenship (EN)

Nr referencyjny: 136182-3.2.-RO-2007-R1

OKRES REALIZACJI:
01-01-2008/31-30-11-2008

NASZE MOTTO:
„Razem możemy coś zmienić!”
„Dzięki projektowi możemy wspólnie czynić dobro!”

PARTNERZY:
Jesteśmy międzynarodową grupą, która powołała do życia projekt „Świat w rękach młodych”. Jego celem jest zainicjowanie i wspieranie współpracy młodzieży z trzech kontynentów w zakresie rozwijania idei aktywnego obywatelstwa oraz integracji społecznej. Nasza sieć partnerów powstała w grudniu 2007, wtedy też narodziła się idea projektu „Świat w rękach młodych” mającego realizować cele edukacyjne, społeczne oraz rozwijać współpracę.

PROJEKT:

 • promuje międzynarodową współpracę i wzajemne wspieranie się przedstawicieli trzech kontynentów: Europy, Afryki i Azji
 • zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy krajami
 • zorientowany jest na wspieranie rozwoju krajów takich, jak Nepal czy Republika Zielonego Przylądka
 • promuje takie wartości, jak:
  • aktywne obywatelstwo
  • integracja społeczna
  • tolerancja
  • najlepsze praktyki
  • odpowiedzialność społeczna
  • brak przemocy
  • Milenijne Cele Rozwoju, m.in. zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet, stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

 • spotkanie partnerów w Polsce w dniach 28 lutego – 1 kwietnia 2008 celem opracowania planu działań
 • wysłanie około 50 młodych ludzi i trenerów z Polski, Rumunii, Portugalii i Słowenii do Republiki Zielonego Przylądka i Nepalu jako uczestników nieformalnych zajęć edukacyjnych, wymiany kulturalnej i działań wolontariackich.
 • Zorganizowanie europejskiej kampanii promującej działania w Republice Zielonego Przylądka i w Nepalu w miastach, z których pochodzą organizacje partnerskie projektu we wrześniu i w październiku 2008. Promowanie doświadczeń młodzieży, zdobytych podczas obu wyjazdów, innowacyjnych produktów, lokalnych obyczajów i kultury oraz sponsorów za pomocą następujących działań: rozmowy w mediach z udziałem młodzieży, rozsyłanie przez nią informacji do znajomych; otwarte dyskusje prowadzone przez młodzież w szkołach i placówkach młodzieżowych
 • Zorganizowanie Europejskiej Wystawy Fotografii zatytułowanej: „Świat w naszych oczach”, we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach.
 • Zakończenie projektu podczas Konferencji Końcowej w Rumunii w dniach 13-16 listopada 2008!

REZULTATY:

 • książka zawierająca program nauczania nieformalnego z ćwiczeniami, grami, opisem metodologii oraz wnioskami wynikłymi z ich zastosowania w praktyce
 • strona internetowa projektu www.onyouthhands.eu prezentująca interesujące działania podejmowane przez młodzież oraz zachęcająca do wymiany doświadczeń

PARTNERZY PROJEKTU:

 • APoWeR – Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kobiet w Rumunii (koordynator) www.apfr.ro
 • Politechnika w Timiszoarze (Rumunia) www.upt.ro
 • CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego Sopot (Polska) www.cku.sopot.pl
 • DSP Center – Centrum Rozwoju Programów Społecznych i Przedsiębiorczości (Słowenia) www.dspcenter.si
 • INDE – Wzajemna Współpraca i Rozwój (Portugalia) www.inde.pt
 • Stowarzyszenie ABC (Republika Zielonego Przylądka)
 • VIN – Nepalska Inicjatywa Wolontariacka (Nepal) www.volunteeringnepal.org

ZACHĘCAMY DO LEKTURY NASZYCH BIULETYNÓW
Newsletter 1 – Kwiecień 2008 (PL)

WIĘCEJ INFORMACJI:
Sylwia Knot – koordynator projektu
tel. 058 550 33 65
mail: sylwiaknot@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility