×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadzeniem nauczania na odległość we wszystkich jednostkach oświatowych, w tym też Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

została stworzona osobna zakładka „Nauczanie on-line” pod adresem https://www.ckusopot.pl/sodn-nauczanie-on-line/.

W w/w zakładce będą umieszczane wszystkie materiały nauczycieli-doradców metodycznych pomocne nauczycielom w pracy on-line. Są to porady z jakich platform edukacyjnych, stron internetowych, e-materiałów warto korzystać przy tworzeniu scenariuszy lekcji on-line i do samodzielnej nauki przez uczniów. Są tam też adresy mailowe i Skype, aby moc się skonsultować z doradcą metodycznym, scenariusze lekcji on-line, sprawdziany z matematyki dla maturzystów i inne materiały dla nauczycieli pracujących w tym okresie.

W zakładce „Aktualności-SODN” są dokumenty i artykuły powstałe od początku roku szkolnego, które dotyczą pracy SODN, ale nie są bezpośrednio związane z nauczaniem on-line.

Jest tu na bieżąco aktualizowany „Harmonogram szkoleń”, który jest wykazem działań/pracy  nauczycieli-doradców metodycznych. Są tam daty szkoleń/warsztatów  i konsultacji od początku roku szkolnego do teraz. Obecnie są to tylko konsultacje  on-line, ponieważ nauczyciele doradcy pracują on-line.  Harmonogram jest aktualizowany na bieżąco, ostatnia aktualizacja jest z 30 marca 2020r.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility