×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SODN – Projekty
Projekt e SIMTRA

Projekt  Sokrates LLP – eSIMTRA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. i  jest realizowany od 1 stycznia 2010 r . EACEA  był  głównym koordynatorem projektu. Celem projektu było stworzenie narzędzia […]

The Michelangelo Project Socrates LPP

Celem projektu jest stworzenie strony internetowej o znaczących artystach bądź dziełach sztuki w poszczególnych przekrojach wiekowych jako narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli gimnazjum. Uczestnikami projektu są nauczyciele 5 krajów: Włoch, Anglii, Niemiec, Bułgarii, […]

CIPDE – Consulting Intercultural Professional Development in Europe

Warsztaty doskonalenia nauczycieli o interkulturowej edukacji. Warsztaty będą realizowane za pomocą platformy internetowej, która umożliwi szkolącym się nauczycielom analizę materiału dydaktycznego i ewaluację. Nauczyciele otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie. Strona Internetowa projektu: http://cipde.eu/ […]

Projekt „Lepszy Start”

Od września 2011 do sierpnia 2012 roku SODN realizowało projekt  EFS „Lepszy Start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III samorządowych szkół podstawowych Gminy Miasta Sopot”    WDN-POKL  09.01.02-22-320/11. Projekt był  […]

Droga do Sukcesu

Projekt: RPPM.03.02.01-22-0068/15 w ramach: Oś  priorytetowa – 3.Edukacja;  Działanie : 3.2. Edukacja ogólna;   Poddziałania: 3.2.1. Jakość Edukacji ogólnej; Tytuł projektu: „Droga do sukcesu” Projekt  jest finansowany w wysokości 85 % z […]

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility