×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SOCCER – IDENTYFIKACJA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

Identyfikacja Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Social and Citizenship Competence Recognition (SOCCER)
225438-CP-1-2005-1-NL-GRUNDTVIG-G1
od 01-10-2005 do 30-09-2007

Uzasadnienie projektu:
Uczenie się bycia (aktywnym) obywatelem europejskim nie jest proste, a demokracja nie jest osiągnięciem jednorazowym. To długotrwały i intensywny proces, który należy ciągle udoskonalać. W procesie uczenia się bycia aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem, zarówno postęp jak i regres są na porządku dziennym.

Uczenie demokracji w edukacji nieformalnej, jest trudniejsze w przypadku młodzieży zagrożonej wykluczeniem lub wykluczoną społecznie, niż w edukacji formalnej np. w szkole średniej. Przykłady dobrych praktyk w tym obszarze (moduły, gry, …) będą zebrane i utworzone w na bieżąco uzupełnianej bazie danych i rozpowszechniane w środowisku edukacyjnym.

Uczenie się aktywnego obywatelstwa jest czymś więcej niż procesem poznawczym, czymś więcej niż znajomość instytucji formalnych. Obywatelstwo jest czymś więcej niż udziałem w wyborach raz na 4-5 lat. To także bycie świadomym pacjentem, czujnym i krytycznym konsumentem; to również bycie „obecnym” każdego dnia; bycie osobą aktywną w pracy i aktywnym członkiem społeczeństwa.

Cele:

 • Przyczynienie się do rozwoju demokracji
 • Zebrać i „udoskonalić” przykłady dobrych praktyk
 • Szukanie innowacyjnych sposobów ewidencjonowania (e-portfolio), mierzenia postępu kompetencji społecznych i w końcu praca na uznaniem kwalifikacji obywatelskiej
 • Metodologia – Uczenie się przez praktykę: partnerzy przećwiczą na sobie wszystkie metody (moduły, gry, …) i zorganizują „szkolenie” oparte na tych metodach w ich organizacjach
 • Zbieranie informacji

Główne zadania:

 • Spotkania międzynarodowe: prezentacje i przykłady „dobrych praktyk”
 • Ciągle uzupełniana baza danych „dobrych praktyk”
 • Praca domowa: Testowanie i komentarze na temat „dobrych praktyk”
 • „Biała Księga” na temat postaw wśród młodzieży

Rezultaty:

 • Baza danych „dobrych praktyk” – dostępna on-line, łatwo dostępna i łatwo do zmodyfikowania
 • Raport na temat edukacji obywatelskiej (wychowania obywatelskiego) dla młodzieży wykluczonej społecznie
 • Raport na temat ewidencji, mierzenia i akredytacji wychowania obywatelskiego w edukacji nieformalnej
 • „Biała Księga” napisana przez młodzież na temat obywatelskich postaw
 • Ustanowienie „mobilnej grupy trenerów”, która będzie przeprowadzać szkolenia, w miejscu pracy uczestników szkoleń

Koordynator:
CESO – Centrum voor Europese Studies en Opleidingen
(Centre for European Studies and Training)
Koordynator: Jacques JANSEN
Adres: Plantijndomein 15 NL-6229 GG Maastricht
Tel.: 0031 43 35 00 155
Fax 0031 43 35 00 268
E-mail: cesojj@tiscali.nl
Strona internetowa: www.ceso.nl

Partnerzy:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego /Centre for Continuing Education, Sopot, Polska
 • BBJ Consult AG – Italian Branch / BBJ Italian Branch,Castel Ritaldi, Włochy
 • Atrium Research & Innovatie bv / Atrium Research and Innovation Ltd., Sittard-Geleen, the Netherlands
 • Associata Nationala a Universitatilor Populare / National Association of the Popular Universities, Bucharest, Rumunia
 • Stichting Arcus College / Arcus College, Heerlen, the Netherlands
 • Art. 27 vzw (Art.27), Hasselt, Belgia
 • SCOP ADREP S.A., Aix-en-Provence, Francja
 • Confédération Générale des SCOP / General Confederation of the Productions? Co-operatives), Paris, Francja
 • Association de Gestion de l?Ecole de la Deuxieme Chance/ Marseilles Second Chance School, Marseilles, Francja
 • Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlessztési és Integrációs Központ / National Institute of Public Education-Centre for School-improvement and Integration, Budapest, Węgry
 • Innovación, Transferencia y Desarrollo / Innovation, Transfer and Development, Barcelona, Hispania

Oficjalna strona internetowa projektu:
www.soccer.atriumbv.nl/tikiwiki-1.9.1/tiki-index.php

Wiecej informacji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75
e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility