×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Historia SMArt Studio

Firma Symulacyjna Student Master Art Studio „SMArt Studio” sp. z o. o. prowadząca działalność usługowo-handlową rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r.

„SMArt Studio” sp. z o. o. jest firmą symulacyjną, która powstała w miejsce, prowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przez długie lata, znanej w sieci firm symulacyjnych, firmy handlowej  „CKU MODEX” zajmującej się sprzedażą odzieży roboczej.

Firma Symulacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt biurowy, urządzenia i specjalistyczne programy komputerowe, jakie wykorzystuje się we współczesnych przedsiębiorstwach.

    Praca w firmie zorganizowana jest w dziale usług graficznych i multimedialnych, dziale handlu i marketingu, w kadrach, dziale finansowo-księgowym, dziale serwisu informatycznego, a także w sekretariacie.
     Firma pracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi, a także zagranicznymi, a pracowników jej stanowią słuchacze naszego Centrum, a także uczniowie szkół młodzieżowych skierowani na praktykę zawodową czy zajęcia praktyczne do naszej firmy.
    Słuchacze i uczniowie pracują w firmie w różnych działach i poznają wykonywanie obowiązków i czynności zgodnie z programem praktyk zawodowych dla swojego zawodu.
    Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praktyka taka, jak w rzeczywistej firmie z tą różnicą, ze bez obawy wszystkiego można dotknąć, wykonać i nawet popełnić błąd bez ponoszenia konsekwencji. Jest to najlepszy sposób nabywania umiejętności praktycznych.

„SMArt Studio” należy do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze, która umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, skupia ok. 30 firm symulacyjnych działających w Polsce oraz wirtualnymi jednostkami takimi, jak sąd rejonowy, urząd statystyczny, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd celny.
Dzięki temu ”SMArt Studio” może rozliczać się z podatków, ubezpieczeń, a także może dokonywać wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
    Polska Centrala „CENSYM” reprezentuje polskie firmy w Europen Pen-International Światowej Centrali Firm Symulacyjnych, do której należą, poza krajami europejskimi, takie, jak np. Stany Zjednoczone,  Australia, Kanada, kraje Ameryki Południowej, Korea Południowa, Chiny, Tajlandia i wiele innych.
Centrala Światowa informuje członków o najnowszych osiągnięciach technicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firm symulacyjnych, a także umożliwia kontakty zagraniczne i organizuje Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, w których uczestniczyła firma „CKU MODEX”, a obecnie korzystać z tego będzie „SMArt Studio”.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility