×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SEAL

 

 

 

 

PROJEKT SEAL-Przez Edukację do Aktywnego Życia
(ang.
Senior Education for Active Living).

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + na lata 2014-2020;

KA 2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Termin realizacji: 01 XII 2018- 30 XI 2020

Nr wniosku: 2018-1-PL01-KA204-051176

Kraje organizacji partnerskich: Włochy, Turcja, Czechy, Polska

CKU Sopot pełni funkcję organizacji koordynującej projekt SEAL. Projekt zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w międzynarodowym partnerstwie organizacji i instytucji zajmujących się edukacją osób dorosłych i wspieraniem funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym. Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych mających zastosowanie w kształceniu i aktywizacji seniorów. W ramach współpracy projektowej zaplanowano organizację 5 spotkań międzynarodowych (Polska, 2 x Włochy, Turcja, Czechy) przy uczestnictwie przedstawicieli organizacji partnerskich. W każdym kraju partnerskim na zakończenie projektu zostaną zorganizowane otwarte spotkania dla przedstawicieli społeczności lokalnej (w tym organizacji pozarządowych i przedstawicieli lokalnych samorządów).

Planowane rezultaty projektu: opracowanie zestawu użytecznych narzędzi edukacyjnych mających zastosowanie w pracy z seniorami; opracowanie poradnika edukacji i aktywizacji seniorów.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility