×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
SCHOOL IS COOL

School is Cool
No 119388-JA-1-2004-1-GR-JOINT CALL-ACYP

Projekt „School is cool” realizowany był w ramach Programu Komisji Europejskiej -Socrates, Leonardo da Vinci i Program Młodzież – Działania Wspólne (Joint Actions).

Było to międzynarodowe przedsięwzięcie, w które zaangażowało się 15 krajów i 26 różnego rodzaju organizacji młodzieżowych i edukacyjnych sektora publiczno – prawnego.

Realizacja projektu przewidziana była na okres od sierpnia 2004 do sierpnia 2006.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przetestowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych pomocnych w procesie kształcenia uczniów.

Opis Projektu:
Każda z organizacji partnerskich zaangażowana w realizację projektu miała za zadanie stworzenie zestawu materiałów edukacyjnych (tzw. toolbox) na określony i wybrany przez siebie temat (języki obce, matematyka, sztuka, dyskryminacja, demokracja, przedsiębiorczość, itp.).

Za realizację w/w materiałów odpowiedzialne były lokalne grupy projektowe nadzorowane przez pedagoga – animatora. Lokalne grupy projektowe liczyły do 10 osób i w ich skład wchodzili głównie przedstawiciele uczniów, rodziców, wolontariusze (18 – 25 lat), młodzi nauczyciele. Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli do realizacji projektu zaproponował Zespół Szkół Nr 3 i nauczyciela matematyki – p. Renatę Glonkę. Sam toolbox został przygotowany w okresie 9 miesięcy i według wytycznych ustalonych przez Koordynatora projektu.

Kolejnym krokiem – przewidzianym w harmonogramie projektu – była prezentacja toolbox podczas ogólnego spotkania partnerów projektu w Hiszpanii (Los Palacios y Villafranca) w marcu 2006r.

Podczas tej wizyty, zademonstrowano materiały edukacyjne, które następnie zostały oficjalnie przekazane Przewodniczącemu Urzędu Miasta Los Palacios i szkołom działającym w tym regionie.

Wszystkie pomysły 26 organizacji już wkrótce będą dostępne na stronie internetowej projektu.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility