×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH (DISCO)

TYTUŁ PROJEKTU (EN): DIGITAL SECOND CHANCE OPPORTUNITIES (DISCO) 
TYTUŁ PROJEKTU (PL): ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH (DISCO)
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://www.secondchanceeducation.eu/

PROGRAM: w ramach programu ERASMUS +

AKCJA: Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie Kształcenia, szkolenia i młodzieży

OBSZAR: Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  30-04-2014

TERMIN PODPISANIA UMOWY:  wrzesień/październik 2014 r.

OKRES TRWANIA PROJEKTU:  planowany w aplikacji: 01-10-2014 do 30-09-2016 (2 lata) , rozpoczęcie zostało przesunięte na: 1 września 2014 r. (po rekomendacjach NA)

LICZBA ORGANIZACJI PARTNERSKICH: 7

PARTNERZY

logo2 logo3 logo4 logo5 logo6 logo7 logo8

logo9

 

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele, trenerzy pracujący z uczniami z dysproporcjami edukacyjnymi w trakcie procesu kształcenia, uczniowie z problemami w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty, organizacje zajmujące się edukacją, a także decydenci polityczni wspierający edukację w powyższym zakresie

Cel: stworzenie ogólnoeuropejskiej platformy internetowej na temat rozwoju umiejętności cyfrowych i ich wpływu w edukacji drugiej szansy oraz stworzenie „europejskiej wspólnoty nauczycieli / trenerów z zakresu edukacji drugiej szansy”

Rola CKU Sopot: Partner P4

CKU Sopot będzie współodpowiedzialne za wdrożenie projektu. Będzie nadzorować przeprowadzenie badań na temat potrzeb i porównania sytuacji odnośnie wypracowanych wcześniej narzędzi „digitalizacji” (ucyfrowienia) oraz uczynienia ich bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla użytkowników.

CKU wraz z organizacjami: WBK MG – Weiterbildungskolleg Mönchengladbach z Niemiec, CESIE – Centro Studi Ed Iniziative Europeo z Włoch i NRC – Northon Rodstock College 
z Wielkiej Brytanii dokonają analizy porównawczej rozwiniętych narzędzi oceny.

Potrzeba projektu:
Wiele projektów europejskich było realizowanych w celu poprawy jakości edukacji drugiej szansy. Edukacja drugiej szansy jest postrzegana jako ważny środek do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz podejmowania prób do ponownego włączania młodzieży do regularnej edukacji, a później większych szans na zatrudnienie.
Projekt będzie korzystał z rezultatów poprzednich projektów takich jak:  EXACT i LION, które przyczyniły się do zidentyfikowania i rozwoju dobrych praktyk nauczania / uczenia się i rozwoju kompetencji w oparciu o istniejące standardy jakości. Otwarcie placówek oświatowych na współpracę z pracodawcami i dostawcami usług społecznych[1] pozwoliło na zapewnienie współczesnego stanu wiedzy o możliwościach dla osób będących w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej.  Inne, poprzednio realizowane w UE projekty dotyczące mobilności (EGUIDYA,  EMYA,  BEST) ułatwiają staże międzynarodowe oraz uwrażliwiają pracodawców i instytucje edukacyjne w zakresie potrzeb i możliwości pracy młodzieży.
Jako że świat szybko się zmienia: dalsze impulsy muszą być dostosowane do możliwości cyfrowych 
i budowania społeczności europejskiej  w edukacji drugiej szansy.

KONSORCJUM  PROJEKTU:
7 partnerów:

 1. Wszyscy partnerzy mają doświadczenie i wiedzę w edukacji drugiej szansy
 2. Wszyscy partnerzy mają doświadczenie i wiedzę w rozwoju projektów europejskich
 3. Jeden z partnerów  jest członkiem  Europejskiego Stowarzyszenia Miast, instytucji i szkół drugiej szansy
 4. Jeden z partner ma doświadczenie i wiedzę w rozwoju platformy e-learningowej
 5. Partnerzy posiadają doświadczenie w koordynowaniu projektów
 6. Jeden z partnerów będzie odpowiedzialny za komercjalizację platformy e-learningowej
 7. Siłą konsorcjum jest podział geograficzny.

 

GŁÓWNE ROLE

 • Wnioskodawca i partner dydaktyczny: WBK – Weiterbildungskolleg Mönchengladbach Niemcy
 • Koordynator i zapewnienie jakości: EURICON Holandia
 • Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów: CESIE Włochy
 • Komercjalizacja: Betawerk B.V. Holandia
 • Partner dydaktyczny: CKU Sopot, Polska oraz Doncaster College Wielka Brytania
 • Partner metodyczny: METU – Middle East Technical University Uniwersytet w Ankarze Turcja
 • Partner stowarzyszony: E2C-Europa (Europejskie Stowarzyszenie Miast, instytucji i szkół drugiej szansy) – międzynarodowa organizacja w dziedzinie nauczania, umożliwiająca młodym ludziom z brakiem umiejętności lub kwalifikacji, dostęp do programów edukacyjnych lub do rynku pracy. Stowarzyszenie jest niezależną organizacją non-profit i zostało prawnie ustanowiono w Heerlen (Holandia) w dniu 4 czerwca 1999 roku.

 

5 spotkań międzynarodowych:
1.    Niemcy, 2. Polska, 3. Włochy, 4. Wielka Brytania, 5. Holandia

DZIAŁANIA:
Stworzenie platformy e-learningowej, która będzie centrum wiedzy o:

 • Systemie oceniania on-line w edukacji drugiej szansy
 • Ocenianiu organizacji działających w edukacji drugiej szansy
 • Dostosowanie  narzędzi e-portfolio w edukacji drugiej szansy, w tym przygotowaniu sposobu komunikacji/wymiany informacji i oceny
 • Dostosowanie narzędzi samooceny dla nauczycieli / trenerów w edukacji drugiej szansy.
 • Mobilności eksperymentalnych 10 uczniów/uczestników z CKU Sopot

 

Pliki do pobrania:

REZULTATY PROJEKTU

Rezultaty projektu dostępne są na www.secondchanceeducation.eu –
europejskiej platform¬mie edukacyjnej dla nauczycieli i trenerów. Gotowe są
konkretne narzędzia dające możliwość działania w obszarze edukacji drugiej
szansy. Mają one pomóc dostosowywać rozwój edukacji w poszczególnych krajach
do standardów europejskich. Są to: system oceny dobrych praktyk (mający
przyczyniać się do szerszej wymiany metod, narzędzi i programów nauczania w
krajach europejskich); poradnik dotyczący mobilności oraz narzędzie
e-portfolio do walidacji kompetencji uczestników międzynarodowych praktyk
zawodowych; baza danych szkoleń dla profesjonalistów (celem rozwijania ich
kompetencji, poszerzania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami) czy w końcu
narzędzia do ewaluacji pracy nauczycieli i mierzenia jakości pracy placówek
edukacji drugiej szansy.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi raportami na temat poszczególnych
rezultatów. 
Raporty dostępne są w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Raporty podsumowujące na temat rezultatów projektu:

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility