×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Projekty Zrealizowane
ACT NET

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Aktywne Obywatelstwo  – Sieć Edukatorów TYTUŁ PROJEKTU (EN): Active  Citizen Training Network SKRÓT: ACT-NET OKRES TRWANIA: 01-11-2008 do 31-10-2010   CEL PROJEKTU: Stworzenie systemu ewaluacji w nieformalnym uczeniu się przez całe życie. ZADANIA: Zweryfikowanie […]

ESCAPE

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Projekt ESCape TYTUŁ PROJEKTU (EN): The EU Essential Skills Certificate   SKRÓT: ESCape OKRES TRWANIA: 01-11-2008 do 31-10-2010 CEL PROJEKTU: Szkolenia warsztatowe wzbogacające rozwój osobisty i zawodowy dla osób z niskim poziomem edukacji z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii. […]

EMBEDDING DYSLEXIA – RESPONSIVE PRACTICES IN LIFELONG LEARNING

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Dysleksja – Dobre Praktyki TYTUŁ PROJEKTU (EN): Embedding Dyslexia – Responsive Practices in Lifelong Learning SKRÓT: EMBED OKRES TRWANIA: 2008/2009 do 30-11-2010 CEL PROJEKTU: Zidentyfikowanie problemów  nauczycieli pracujących z dyslektykami. Dostosowanie rezultatów wypracowanych […]

DAPHNE III: VL2SIP

TYTUŁ PROJEKTU (PL): DAPHNE III: VL2SIP – Przemoc a niepełnosprawność TYTUŁ PROJEKTU (EN): Violence linked to Sensory Impaired People: a case of awareness-raising SKRÓT: VL2SIP OKRES TRWANIA: 01-12-2008 do 31-11-2010 Tabu wewntarz tabu Tabu inside tabu […]

CALLDYSC

CALLDYSCE – nauczanie języka obcego dla uczniów z dysleksją (Collaborative Additional Language Learning for Dyslexics) Nr 229647-CP-1-2006-HU-MINERVA-M Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami programu Minerva – jego celem jest integracja oraz wzbogacenie […]

WARSZTATY GRUNDTVIGA: WSPARCIE OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Tytuł: Warsztaty Grundtviga: Wsparcie Ofiar Przemocy Domowej / Empowering Victims of Domestic Violence   Nr projektu: 2009-1-PL-GRU13-05058   Okres trwania projektu: 01-09-2009 / 31-08-2010 r.   Data przeprowadzenia warsztatów: 9/15-05-2010 GŁÓWNYM CELEM 7-dniowych międzynarodowych warsztatów edukacyjno-kulturowych było […]

BACKGROUND

Działania na rzecz podnoszenia świadomości kobiet będących ofiarami przemocy Projekt realizowany w ramach Programu Socrates Grundtvig 1 CZAS REALIZACJI: 1.10.2006-30.IX.2008 Fakty: Z przemocą wobec kobiet mamy do czynienia we wszystkich warstwach społecznych, […]

SOCCER – IDENTYFIKACJA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

Identyfikacja Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Social and Citizenship Competence Recognition (SOCCER) 225438-CP-1-2005-1-NL-GRUNDTVIG-G1 od 01-10-2005 do 30-09-2007 Uzasadnienie projektu: Uczenie się bycia (aktywnym) obywatelem europejskim nie jest proste, a demokracja nie jest […]

GISELA – WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH: EUROPEJSKIE STUDIUM I SIEĆ WSPÓŁPRACY

Program: Równe Szanse integracyjne dla Osób Niepełnosprawnych Numer projektu: VS/2005/0666 Czas trwania projektu: od 12-01-2006 do: 11-01-2008 Opis projektu: Projekt GISELA jest finansowany w ramach Europejskiego Roku Niepełnosprawnych 2003 , ustanowionego decyzją […]

CORA – WOLONTARIAT W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Socrates Grundtvig 1: „CORA – Wolontariat w środowisku lokalnym” Community Orientated Recognised Activities Nr 116813-CP-1-2004-1-UK-GRUNDTVIG-G1 Projekt CORA – Wolontariat w środowisku lokalnym realizowany był w ramach programu Socrates Grundtvig 1 od października […]

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility