×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Projekt „Lepszy Start”

Od września 2011 do sierpnia 2012 roku SODN realizowało projekt  EFS „Lepszy Start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III samorządowych szkół podstawowych Gminy Miasta Sopot”    WDN-POKL  09.01.02-22-320/11.

Projekt był  finansowany ze środków EFS i budżetu państwa i  budżet projektu  wynosił  271900 zł.

Beneficjentami projektu byli uczniowie klas I-III z następujących szkół podstawowych:

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 7

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 8

– Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 9

W trakcie realizacji projektu  560 uczniów otrzymało wsparcie edukacyjne  poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach:

– podnoszących  umiejętności w czytaniu, pisaniu i rozumowaniu matematycznym;

– podnoszących bycia i pracy w grupie klasowej ( zajęcia socjoterapeutyczne);

– korygujących wady postawy i motoryki ręki;

– korygujących wady wymowy;

– rozwijających uzdolnienia uczniów.

http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.87639.1336567017!/menu/standard/file/Olsson_Koroma.pdf

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility