×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Projekt e SIMTRA

Projekt  Sokrates LLP – eSIMTRA został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2009 r. i  jest realizowany od 1 stycznia 2010 r . EACEA  był  głównym koordynatorem projektu.

Celem projektu było stworzenie narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli w procesie wychowawczym dziecka  i ucznia. Poprzez symulację naturalnego środowiska dziecka i  ucznia w szkole i na podwórku szkolnym, w którym występują różne przejawy przemocy, utworzona  została  platforma internetowa z całą bazą informacji o zachowaniach dzieci, dlaczego dzieci się tak zachowują, czyli  skąd się te zachowania biorą, błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli  i co zrobić, aby te zachowania przemocy wyeliminować. Są to porady pedagogiczne, animowane scenki zachowań przemocowych w szkole,  scenariusze postępowań wobec dziecka,  scenariusze lekcji, które należy przeprowadzić na lekcjach w szkole po zajściu aktu przemocy jak i na początku roku szkolnego w celu prewencji przemocy.

Platforma Jest dydaktycznym narzędziem pomocniczym do pracy   dla nauczycieli  i dla rodziców.

Pod podanym adresem internetowym można pozyskać szczegółowe informacje: 

http://eacea.ec.europa.eu/LLp/projects/public_parts/documents/ict/2009/mp_505299_ict_FR_esimtra.pdf.

Platforma jest dostępna pod adresem:   http://esimtra.eu/moodle

Do projektu zostali zaproszeni wszyscy pedagodzy szkolni pracujący z dziećmi na terenie szkoły, psycholodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Uniwersytetu gdańskiego z Wydziału Pedagogiki.
Głównymi expertami koordynującymi prace nad tworzeniem platformy: Irena Szymichowska,  Marzena Jasińska, Renata Osika i Ewa Bajon.
Koordynatorem krajowym projektu jest Irena Obszyńska.
Partnerami w projekcie byli:

  • ICCF – główny koordynator  „ Interculatural Cooperation Foundation „ – Sofia Bulgaria
  • Sirma Solution-  współkoordynator  projektu , czołowy wydawca w Bułgarii z zakresu platform edukacyjnych ,  e- encyklopedii i e-podręczników pedagogiczno-psychologicznej  dla nauczycieli.
  • Uniwersytet w Sztokholmie, Wydział Pedagogiki, Szwecja
  • Polo Europeo Conoscenza/IC Lorenzi – ( European Pole of Knowledge) – Verona , Italia
  • CREATOS, Uniwersytet  Katolicki del Sacro w Piazenza, Italia,
  • Uniwersytet Louis Pasteur w Strasburgu, Francja,
  • Instytut Edukacji w Rezekne,  Łotwa,
  • CKU, Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  Polska

W trakcie trwania projektu odbyło się  5 spotkań: w Sofii, w Sztokholmie, w  Sopocie, w Weronie, w Strasburgu i w czerwcu 2011 r. odbył o się seminarium w Rezekne na Łotwie, w którym uczestniczyło minimum 3  nauczycieli  z każdego państwa uczestniczącego. Z Polski w seminarium uczestniczyło 6 osób, w tym 4 nauczycieli.   

Warto zapoznać się z poniższymi prezentacjami:
The Classroom of the Future, Stockholm University 

http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.87639.1336567017!/menu/standard/file/Olsson_Koroma.pdf

 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility