×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ

Kwalifikacja zawodu: technik organizacji reklamy – 333906

KWALIFIKACJA – AU.30

 • 640 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 80 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodów:

 • 333906 Technik organizacji reklamy

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie technik reklamy, projektowania i wykonywania środków reklamowych, projektowania graficznego oraz podstaw marketingu, wiedzy ekonomicznej i prawnej.

Nauczy się:

 • przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych,
 • projektować graficzne materiały na potrzeby druku i ekspozycji cyfrowej,
 • edytować materiał wideo i dźwięk,
 • tworzyć obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne,
 • dobierać metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych,
 • wykonywać prezentacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kompozycji i aktualnych trendów w projektowaniu graficznym,
 • opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 • przygotowywać kampanie reklamowe,
 • dobierać środki i nośniki reklamy,
 • stosować różnorodne techniki reklamowe,
 • organizować działania promocyjne,
 • organizować działalność wystawienniczą,
 • współpracować z agencjami reklamowymi i mediami,
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,
 • analizy marketingowej rynku pod kątem wprowadzania produktu lub usługi na rynek,
 • badania skuteczności działań promocyjnych.

Podstawowe narzędzia pracy:

 • arkusz kalkulacyjny do przetwarzana danych (Excel),
 • programy do wykonywania prezentacji (Microsoft Power Point, iWork, Prezi),
 • cyfrowa ciemnia (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP),
 • programy do przeglądania i zarządzania zdjęciami (min. IrfanView, Fastone Image Viewer, Adobe Bridge),     programy do grafiki wektorowej (Adobe Illustrator, Inkscape),
 • program do animacji (Adobe Animate),     programy do montażu wideo (Adobe Premiere, Adobe After Effects),
 • program do obróbki dźwięku (Adobe Audition),
 • program do składania tekstu (Adobe InDesign).

Analiza marketingowa

 • badanie potrzeb rynku,
 • analiza konkurencji,
 • analiza danych,
 • analiza portfelowa,
 • analiza SWOT,
 • badanie skuteczności reklamy.

Tworzenie kampanii reklamowych

 • tworzenie sloganów reklamowych,
 • opracowywanie tekstów,
 • pisanie scenariuszy reklam i wydarzeń promocyjnych, 
 • dobór środków reklamowych.

Projektowanie graficzne

 • projektowanie reklam na potrzeby druku i ekspozycji cyfrowej,
 • obsługa oprogramowania do tworzenia grafik (rastrowych, wektorowych, montażu dźwięku, wideo i animacji – pakiet Adobe CC )
 • wykorzystanie narzędzi wspomagających – aparat fotograficzny, skaner itp.

 

Plan nauczania

Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej Liczba godzin
Fotografia 100
Analiza marketingowa 140
Projektowanie graficzne 100
Multimedia w reklamie 80
Montaż spotów reklamowych 40
Prowadzenie kampanii reklamowej 60Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne
dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
Organizowanie firmy reklamowej (Prowadzenie działalności gospodarczej) 50
Język angielski zawodowy 50

 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility