×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
REKLAMA

Kwalifikacja:  AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 
Zawód: technik organizacji reklamy 333906

 • 600 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 80 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie technik reklamy, projektowania i wykonywania środków reklamowych, projektowania graficznego oraz podstaw marketingu,          wiedzy ekonomicznej i prawnej.

 

Nauczy się:

 • przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych,
 • projektować graficzne materiały na potrzeby druku i ekspozycji cyfrowej,
 • edytować materiał wideo i dźwięk,
 • tworzyć obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne,
 • dobierać metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych,
 • wykonywać prezentacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kompozycji i aktualnych trendów w projektowaniu graficznym,
 • opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 • przygotowywać kampanie reklamowe,
 • dobierać środki i nośniki reklamy,
 • stosować różnorodne techniki reklamowe,
 • organizować działania promocyjne,
 • organizować działalność wystawienniczą,
 • współpracować z agencjami reklamowymi i mediami,
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,
 • analizy marketingowej rynku pod kątem wprowadzania produktu lub usługi na rynek,
 • badania skuteczności działań promocyjnych.

 

Podstawowe narzędzia pracy:

 • arkusz kalkulacyjny do przetwarzana danych (Excel),
 • programy do wykonywania prezentacji (Microsoft Power Point, iWork, Prezi),
 • cyfrowa ciemnia (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP),
 • programy do przeglądania i zarządzania zdjęciami (min. IrfanView, Fastone Image Viewer, Adobe Bridge),   
 • programy do grafiki wektorowej (Adobe Illustrator, Inkscape),
 • program do animacji (Adobe Animate),     programy do montażu wideo (Adobe Premiere, Adobe After Effects),
 • program do obróbki dźwięku (Adobe Audition),
 • program do składania tekstu (Adobe InDesign).

 

Plan nauczania:

Lp. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.  Prowadzenie działalności gospodarczej
3.  Język angielski zawodowy
4. Fotografia reklamowa
5. Promocja w marketingu
6. Projektowanie graficzne
7. Multimedia w reklamie
8. Montaż spotów reklamowych
9. Prowadzenie kampanii reklamowej
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility