×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
REKLAMA

Kwalifikacja:  PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
Zawód: technik reklamy 333907

 • 470 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie technik reklamy, projektowania i wykonywania środków reklamowych, projektowania graficznego oraz podstaw marketingu,          wiedzy ekonomicznej i prawnej.

 

Nauczy się:

 • przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych,
 • projektować graficzne materiały na potrzeby druku i ekspozycji cyfrowej,
 • edytować materiał wideo i dźwięk,
 • tworzyć obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne,
 • dobierać metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych,
 • wykonywać prezentacje z wykorzystaniem wiedzy z zakresu kompozycji i aktualnych trendów w projektowaniu graficznym,
 • dobierać środki i nośniki reklamy,
 • stosować różnorodne techniki reklamowe,
 • organizować działania promocyjne,
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,

 

Podstawowe narzędzia pracy:

 • arkusz kalkulacyjny do przetwarzana danych (Excel),
 • programy do wykonywania prezentacji (Microsoft Power Point, iWork, Prezi),
 • cyfrowa ciemnia (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, GIMP),
 • programy do przeglądania i zarządzania zdjęciami (min. IrfanView, Fastone Image Viewer, Adobe Bridge),   
 • programy do grafiki wektorowej (Adobe Illustrator, Inkscape),
 • program do animacji (Adobe Animate),     
 • programy do montażu wideo (Adobe Premiere, Adobe After Effects),
 • program do obróbki dźwięku (Adobe Audition),
 • program do składania tekstu (Adobe InDesign).

 

Plan nauczania:

Lp. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język angielski zawodowy
3. Fotografia reklamowa
4. Reklama jako narzędzie promocji
5. Zasady tworzenia przekazu reklamowego
6. Tworzenie identyfikacji wizualnej
7. Projektowanie graficzne materiałów reklamowych
8. Multimedia w reklamie
9. Montaż spotów reklamowych
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility