×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI
  • 380 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
  • 55 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodu:

  • technik informatyk 351203

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

  • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
  • konfigurowania urządzeń sieciowych,
  • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi.

Plan nauczania:  

 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami
Liczba godzin
Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych LAN 100
Konfigurowanie urządzeń sieciowych 60
Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 100

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów   Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Prowadzenie  działalności gospodarczej  50
 Język angielski zawodowy  50
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility