×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI
  • 470 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
  • 60 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodu:

  • technik informatyk 351203

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

  • tworzenia baz danych i administrowania nimi,
  • projektowania stron internetowych,
  • tworzenia aplikacji internetowych.

Nauczy się:

  • stosowania podstaw pozycjonowania w Internecie (SEO),
  • poleceń języka HTML i zasad definiowania styli CSS,
  • tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
  • projektowania stron internetowych (PHP, Java Script, biblioteka jQuery).

Plan nauczania:

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Liczba godzin
Tworzenie stron internetowych 80
Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 150
Tworzenie aplikacji internetowych 120

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów   Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Prowadzenie  działalności gospodarczej  50
 Język angielski zawodowy  50
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility