×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI
 • 470 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 60 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodu:

 • technik informatyk 351203

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

 • tworzenia baz danych i administrowania nimi,
 • projektowania stron internetowych,
 • tworzenia aplikacji internetowych.

Nauczy się:

 • projektowania graficznego stron internetowych i aplikacji (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator),
 • doboru barw, kompozycji i liternictwa,
 • dokonywania montażu wideo i edycji dźwięku (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition),
 • wykonywania animacji na potrzeby prezentacji ( Adobe Animate),
 • stosowania podstaw pozycjonowania w Internecie (SEO),
 • poleceń języka HTML i zasad definiowania styli CSS,
 • tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
 • projektowania stron internetowych (PHP, Java Script, biblioteka jQuery).

Plan nauczania:

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Liczba godzin
Tworzenie stron internetowych 80
Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 150
Tworzenie aplikacji internetowych 120

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów   Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Prowadzenie  działalności gospodarczej  50
 Język angielski zawodowy  50
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility