×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
  • 420 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
  • 50 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodu: 
technik informatyk 351203

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie:

  • planowania konfiguracji, dobierania podzespołów i montowania z nich komputerów,
  • przygotowania  do pracy systemów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym,
  • przygotowania i konfigurowania urządzeń peryferyjnych,
  • konserwacji urządzeń techniki komputerowej w czasie ich użytkowania,
  • zabezpieczania, rekonfigurowania i utrzymania w optymalnej wydajności systemów operacyjnych,
  • wykonywania zadań serwisowych polegających na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego,
  • monitorowania pracy systemów komputerowych,
  • wyceny i sporządzania kosztorysów konfiguracji systemów komputerowych oraz ich konserwacji i napraw.

Plan nauczania

 

Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych

oraz urządzeń peryferyjnych

Liczba godzin
Przygotowanie stanowiska komputerowego 70
Przygotowanie urządzeń peryferyjnych 130
Naprawa sprzętu komputerowego 100

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne

dla zawodów w ramach obszaru elektryczno – elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 Liczba godzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
 Prowadzenie  działalności gospodarczej  50
 Język angielski zawodowy  50
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility