×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
INFORMATYKA

Kwalifikacja:  EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Zawód: technik informatyk 351203

 • 585 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

 

Uczestnik kursu nauczy się:

 • montować i modernizować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • jak przeprowadzić diagnostykę sprzętu i oprogramowania,
 • jak opracować projekt lokalnej sieci komputerowej, a następnie jak go wykonać w praktyce, w połączeniu z urządzeniami sieciowymi,
 • jak administrować i nadzorować pracę systemów operacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w sieciach komputerowych.

 

Plan nauczania:

Lp. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci

1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.  Prowadzenie działalności gospodarczej
3.  Język angielski zawodowy
4. Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
5. Systemy liczbowe używane w technice komputerowej
6. Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
7. Wykonywanie lokalnych sieci komputerowych
8. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
9. Naprawa komputera
10. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
11. Administrowanie systemami operacyjnymi

 

 

Kwalifikacja:  EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Zawód: technik informatyk 351203

 • 455 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

 

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

 • tworzenia baz danych i administrowania nimi,
 • projektowania stron internetowych,
 • tworzenia aplikacji internetowych.

 

Nauczy się:

 • stosowania podstaw pozycjonowania w Internecie (SEO),
 • poleceń języka HTML i zasad definiowania styli CSS,
 • tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
 • projektowania stron internetowych (PHP, Java Script, biblioteka jQuery).

 

 Plan nauczania:

Lp. Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych

1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.  Prowadzenie działalności gospodarczej
3.  Język angielski zawodowy
4. Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
5. Projektowanie graficzne stron i aplikacji internetowych
6. Programowanie aplikacji internetowych
7. Testowanie stron i aplikacji internetowych
8. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami

 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility