×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
INFORMATYKA

Kwalifikacja:  INF.02 Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Zawód: technik informatyk 351203

 • 490 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

 

Współczesny administrator sieci i systemów operacyjnych to specjalista zajmujący się budowaniem, konserwacją i obsługą sieci komputerowych opartych na różnych architekturach.
Do najważniejszych zadań administratora należą:

 • zarządzanie sieciami w firmie lub innej instytucji,
 • monitorowanie ruchu w tych sieciach,
 • wymiana i naprawa ich składników (serwery, routery, komputery osobiste itp.),
 • sporządzanie kopii zapasowych systemów i danych,
 • administrowanie systemami Linux, Windows.
 •  

 

Plan nauczania:

Lp. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,

urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język angielski zawodowy
3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
4. Diagnostyka sprzętu komputerowego
5. Monitorowanie i zarządzanie systemami operacyjnymi
6. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
7. Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
8. Systemy liczbowe używane w technice komputerowej
9. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
10. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

 

 

Kwalifikacja:  INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zawód: technik informatyk 351203

 • 370 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 120 godzin praktyki zawodowej

 

Uczestnik kursu nabywa umiejętności zawodowe w zakresie

 • tworzenia baz danych i administrowania nimi,
 • projektowania stron internetowych,
 • tworzenia aplikacji internetowych.

 

Nauczy się:

 • tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML,
 • formatowania stron z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy styli ( CSS),
 • tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
 • projektowania aplikacji internetowych (PHP, Java Script).

 

 Plan nauczania:

Lp. Programowanie, tworzenie i administrowanie

stronami internetowymi i bazami danych

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język angielski zawodowy
3. Podstawy obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
4. Programowanie aplikacji internetowych
5. Projektowanie i tworzenie stron internetowych
6. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami

 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility