×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
KADRY I PŁACE

Kwalifikacja:  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych                                                                         Zawód: technik rachunkowości 431103

 • 450 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 140 godzin praktyki zawodowej

Uczestnik kursu nauczy się:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą,
 • obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania,
 • rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • prowadzić ewidencje podatkowe,
 • sporządzać deklaracje podatkowe,
 • stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Programy księgowe:

 • InsERT GT Gratyfikant GT – Kadry i płace,
 • InsERT GT Rachmistrz GT – Uproszczone formy księgowości,
 • Symfonia – Kadry i płace,
 • Symfonia – Mała księgowość.

 

Plan nauczania:

 

Lp. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Język angielski zawodowy
3. Ekonomia i statystyka
4. Rozliczenia z kontrahentami i bankami
5. Polityka kadrowa
6. Sporządzanie listy płac i rozliczanie wynagrodzeń
7. Rozliczenia z ZUS
8. Podatki i inne daniny publiczne
9. Uproszczone formy rachunkowości

 

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility