×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
 • 540 godzin w systemie zaocznym z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 80 godzin praktyki zawodowej

kwalifikacja zawodów:

 • Technik rachunkowości 431103

Uczestnik kursu nauczy się:

 • sporządzać dokumentację pracowniczą,
 • obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania,
 • rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe,
 • prowadzić ewidencje podatkowe,
 • sporządzać deklaracje podatkowe,
 • stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych,
 • sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Programy księgowe:

 • InsERT GT Gratyfikant GT – Kadry i płace,
 • InsERT GT Rachmistrz GT – Uproszczone formy księgowości,
 • Symfonia – Kadry i płace,
 • Symfonia – Mała księgowość.

Plan nauczania:

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Liczba godzin
Polityka kadrowa i prowadzenie dokumentacji pracowniczej 55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 40
Sporządzanie listy płac i rozliczanie wynagrodzeń 110
Sporządzanie dokumentów do rozliczeń z ZUS 30
System podatkowy 30
Podatki i inne daniny publiczne 70
Uproszczone formy rachunkowości 40

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów   Liczba gdzin
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
Wykonywanie prac biurowych 45
Prowadzenie działalności gospodarczej 50
 Język angielski zawodowy 50
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility