×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Praktyka zawodowa: Technik rachunkowości

Zapraszamy do odbycia praktyki zawodowej w naszej firmie symulacyjnej SMArt Studio.

Technik rachunkowości kwalifikacje zawodowe: 

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 • Przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika.
 • Identyfikowanie dokumentów osobowych występujących w trakcie stosunku pracy.
 • Obsługiwanie specjalistycznego program komputerowy  kadrowo-płacowego do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Sporządzanie Listy Płac metodą ręczną.
 • Obsługiwanie program komputerowego „Płatnik” do prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: zastosowanie oprogramowania komputerowego do rozliczeń podatkowych.
 • Obsługiwanie programu komputerowego do prowadzenia uproszczonej księgowości w oparciu o księg przychodów  i rozchodów (KPiR) lub ewidencję podatku zryczałtowanego.

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

 • Poznawanie i przestrzeganie zasady i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej.
 • Archiwizowanie dowodów księgowych i dokumentacji służbowej zgodnie z zasadami rachunkowości.
 • Kontrolowanie dowodów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
 • Porządkowanie dowodów do księgowania pod względem chronologicznym.
 • Obsługiwanie programu komputerowego F.K. finansowo księgowego w zakresie prowadzenia pełnej księgowości i rozliczeń podatkowych.
 • Przygotowywanie inwentaryzacji.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie różnic inwentaryzacyjnych.
 • Obliczanie wybranych wskaźników finansowych (płynności, rentowności, obrotowości, wspomagania finansowego).
 • Interpretowanie wyników obliczonych wskaźników finansowych.
Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility