×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ODYSSEIA

 

 

 

 

ROJEKT ODYSSEIA- Integracja międzypokoleniowa poprzez wydarzenia sportowe
(ang. Youth and Senior Integration Through Diverse Sport Events).

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + na lata 2014-2020;

Erasmus + Sport -Współpraca partnerska na mniejszą skalę

Termin realizacji: 01 I 2019- 30 VI 2020

Nr wniosku: 603550-EPP-1-2018-1-PL-SPO-SSCP

 

Kraje organizacji partnerskich: Słowenia, Litwa, Polska

CKU Sopot pełni funkcję organizacji koordynującej projekt ODYSSEIA. Projekt ma na celu popularyzację sportu i aktywnego stylu życia wśród seniorów i młodzieży. Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie trzech organizacji działających na rzecz upowszechniania sportu i edukacji młodzieży i seniorów. Czas trwania projektu: 18 miesięcy. Zostaną zorganizowane 4 międzynarodowe spotkania projektowe, w tym 3 imprezy dedykowane społeczności lokalnej (Polska, Słowenia, Litwa), promujące sport i aktywny styl życia. W wyjazdach międzynarodowych wezmą udział seniorzy, będący uczestnikami UTW w Sopocie.  W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne ukierunkowane na promowanie wiedzy na temat pozytywnego wpływu sportu na jakość życia i wystawy prac fotograficznych uczestników projektu .

Planowane rezultaty projektu: przygotowanie 3 wystaw fotograficznych obrazujących działania projektowe (zdjęcia wykonane przez uczestników projektu)- 1 wystawa w każdym kraju partnerskim; opracowanie kalendarzy promującymi ideę projektu; organizacja 3 eventów sportowych dla społeczności lokalnej w krajach partnerskich (Polska, Słowenia, Litwa).

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility