×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
MOBILE – PROJEKT

TYTUŁ PROJEKTU (EN): Mobility iLearning in Europe

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Mobilność edukacyjna w Europie

SKRÓT: MOBILE

Program w ramach, którego projekt będzie  realizowany: Program Uczenie się przez Całe Życie – Grundtvig – Projekty Wielostronne

OKRES TRWANIA: 01-11-2013 do 31-10-2015

PARTNERZY: 8 (Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy)
Partnerzy projektu mają duże doświadczenie w pracy z grupą docelową projektu. Wielu z nich zrealizowało i nadal realizuje lokalne i międzynarodowe projekty w zakresie szeroko pojętej edukacji, mobilności czy rynku pracy.

 mapka

logo10

www.linkoping.se/alg

logo6
www.euricon.eu

logo4
www.vhs-aachen.de

logo8
www.cku.sopot.pl

logo3
www.art27vzw.be

logo7
www.don.ac.uk

logo9
www.tomillo.org

logo5
www.cesie.org/en

KRÓTKO O PROJEKCIE

Projekt: „Mobilność edukacyjna w Europie”(ang. MOBILE – Mobility iLearning in Europe) realizowany jest w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig w okresie od listopada 2013 do października 2015 r. przez 8 organizacji edukacyjnych z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Organizacją z Polski uczestniczącą w projekcie jest szkoła dla dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU

Projekt ‘MOBILE’ ma na celu opracowanie jednolitego europejskiego systemu, który zapewniłby wyjazdy na praktyki zagraniczne na dobrym poziomie. System zostanie opracowany w oparciu o współpracę uczniów i nauczycieli z organizacji wysyłających i przyjmujących, a także firm otwartych na przyjęcie praktykantów czy stażystów.

WYBRANE ZADANIA PROJEKTU

  • Poprawa jakości mobilności celem lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez wypracowanie systemu współpracy międzysektorowej MOBILE ma pomóc w spełnieniu oczekiwań beneficjentów programu mobilności, przy jednoczesnym zachowaniu jakości wymaganej przez różne podmioty, organizacje koordynujące, firmy przyjmujące i uczniów z krajów wysyłających i przyjmujących
  • Stworzenie bazy kontaktów osób zainteresowanych współpracą w ww. zakresie spośród pracodawców, instytucji edukacyjnych i ich uczniów z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
  • Stworzenie strony internetowej i platformy e-learningowej, na której znajdą się łatwo dostępne, na bieżąco aktualizowane  i uporządkowane informacje na temat miejsc pracy i możliwości odbycia zagranicznych staży i praktyk zawodowych w krajach UE, szkoleń itp.
  • Szkolenia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, interkulturowych i językowych przygotowujące do mobilności; nauczycieli i trenerów oraz mentorów z zakładów pracy
  • Stworzenie uporządkowanego i przejrzystego systemu zapewniania jakości i procesów mobilności, w tym certyfikacji

 

MOBILE – ulotka w języku angielskim
MOBILE – ulotka w języku polskim
MOBILE – biuletyn 1
Central Newsletter 1
Mobile general presentation-EN-PL FINAL 18.02.15
MOBILE – biuletyn 2
MOBILE newsletter no 2 EN FINAL
DIARY – Dziennik praktyk zagranicznych w języku angielskim
MOBILE biuletyn nr 3 (wersja polska)
MOBILE newsletter no 3 (wersja angielska) 
MOBILE biuletyn nr 4 (wersja polska)
MOBILE newsletter no 4 (wersja angielska)

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility