×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
MHM – MULTIMEDIA HISTORY MEMORIAL

HHM – Multimedia History Memorial No 226619-CP-1-2005-1-IT-Comenius-C21

Wstęp:
Projekt MHM jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Socrates Comenius, Akcja 2.1

Cel:
Głównym zadaniem projektu jest dostarczenie nauczycielom historii sposobności analizy kluczowych wydarzeń XX wieku w oparciu o różne narodowe perspektywy, poprzez aktywną współpracę z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej.

Założenia projektu to:

 • Stworzenie Portalu Internetowego „Multimedia History Memorial” , który może stanowić uzupełnienie – dla wiedzy dostarczanej na lekcjach historii i za pośrednictwem książek – o kolekcję różnego rodzaju źródeł (np. artykuły prasowe, wywiady radiowe, krótkie filmy, wywiady, itp.) dotyczących 10 wydarzeń z historii XX -wiecznej Europy.
 • Dostarczenie nauczycielom historii i ich uczniom efektywnego narzędzia służącego promocji i rozwojowi umiejętności logicznego wnioskowania i krytycznej, wolnej od narodowej perspektywy, analizy w odniesieniu do historii Europy.

Zadania Projektowe:

 • IDENTYFIKACJA 10 KLUCZOWYCH WYDARZEŃ Z HISTORII XX-WIECZNEJ EUROPY Podczas realizacji projektu zostanie wybranych 10 wydarzeń z historii XX wieku, które następnie będą przestudiowane i poddane analizie. Każde wydarzenie opisane będzie przy pomocy dokumentu, który w sposób przystępny i obiektywny zaprezentuje wyselekcjonowane fakty historyczne.
 • ZEBRANIE I ANALIZA źRÓDEŁ HISTORYCZNYCH Szkoły zaangażowane w projekt będą pracować razem w celu zebrania: artykułów prasowych, komunikatów radiowych, krótkich filmów, wywiadów, piosenek, publikacji, poezji, itp., które dotyczą lub nawiązują do 10 wydarzeń historycznych.
 • TWORZENIE DOKUMENTÓW PODDAJąCYCH ANALIZIE ZEBARANE MATERIAŁY Każda grupa narodowa, na wspólnym formularzu, zaprezentuje wyniki analiz zebranych materiałów dotyczących wybranych wydarzeń historycznych. Całość zostanie przetłumaczona na język angielski i w dwóch wersjach językowych będzie dostępna na portalu MHM.
 • TRANSNARODOWY RAPORT ANALITYCZNY Dla każdego z 10 wydarzeń historycznych, zostanie stworzony finalny dokument, który będzie zawierał zebrane rezultaty przeprowadzonej – na poziomie narodowym – pracy w celu stworzenia ponadnarodowej analizy dla każdego wydarzenia historycznego.

Partnerzy Projektu:

 • ISUC (WŁOCHY)
 • PIXEL (WŁOCHY)
 • CONNECTIS (WŁOCHY)
 • AEDE (BELGIA)
 • CNEFTP (FRANCJA)
 • GRECO:TRANSFERSTELLE (NIEMCY)
 • CKU (POLSKA)
 • LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY (WIELKA BRYTANIA)

Strona internetowa projektu:
http://mhm.pixel-online.org
http://www.socrates-mhm.net

Dodatkowych informacji udziela:
Irena Obszyńska – Lokalny Koordynator Projektu: sodn@sopot.pl
Justyna Rybacka – Asystent Projektu: sopotodn@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility