×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI – ROLA EDUKACJI W ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY

Nasze pierwsze międzynarodowe szkolenie dla pracowników szkół dla dorosłych: „KOBIETY I MĘŻCZYŹNI – ROLA EDUKACJI W ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY”

Organizator:
Zespół ds. Projektów w CKU Sopot przy współpracy z TAS Cologne z Niemiec

Okres:
od 28-03-2006 do 02-04-2006

Grupy docelowe:
nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia dla nauczycieli, doradcy zawodowi, dydaktycy, dyrektorzy, zarządzający szkołami, organizacje szkoleniowe dla osób dorosłych, pracownicy opieki społecznej, wychowawcy pracujący z młodzieżą etc.

Opis szkolenia:
Pięć dni praktycznego i teoretycznego szkolenia.

Główne tematy:

 • różne sposoby komunikowania się kobiet i mężczyzn
 • interkulturalny aspekt komunikacji w kulturach patriarchalnych
 • strategie rozwiązywanie konfliktów – jak nie być agresywnym – szkolenie dla obu płci

Uczestnicy bardzo cenili sobie przede wszystkim to, że mieli również możliwość spotkać się z nauczycielami z Polski (np. z Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli; Sopockiego Uniwersytety III Wieku) oraz odwiedzić kilka sopockich stowarzyszeń i organizacji (np. MEANDER, CARITAS, MEWA), dzięki czemu mogli bliżej poznać polskie realia pracy z dorosłymi.

Ostatni dzień był mniej formalny – uczestnicy wybrali się na wycieczkę do Malborka by zwiedzić zespół zamkowy wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Liczba uczestników:
15 (4 mężczyzn, 11 kobiet)

Uczestnicy z:

 • Malty
 • Grecji
 • Portugalii
 • Włoch
 • Rumunii
 • Polski

Prowadzący szkolenie z:

 • Niemiec
 • Szwecji
 • Polski

12

Skąd wziął się pomysł zorganizowania szkolenia?

 1. Na początku TAS Cologne z Niemiec był koordynatorem projektu Socrates Grundtvig 1 „Zapobieganie przemocy – komunikacja i rozwiązywanie konfliktów” [Prevention of violence – communication training and conflict resolution;
  ref. 100377-CP-1-2002-1-DE-GRUNDTVIG-G1]
 2. Na podstawie rezultatów powyższego projektu realizowany był kolejny projekt
  Socrates Grundtvig 1 „Kobiety i mężczyźni, a zapobieganie przemocy”
  [Gender specific aspects of violence prevention;
  113697-CP-1-2004-DE-GRUNDTVIG-G1]

Do października 2005 r. CKU Sopot był partnerem projektu.

Międzynarodowe szkolenie: KOBIETY I MĘŻCZYŹNI – ROLA EDUKACJI W ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY [GENDER EDUCATION ? VIOLENCE PREVENTION] to rezultat obu powyższych projektów.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility