×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
IPLD – METODYKA NAUCZANIA DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SENSORYCZNĄ

Socrates Grundtvig 1:
Metodyka nauczania dorosłych z niepełnosprawnością sensoryczną
(Inclusive practices for learners with disabilities)
Nr 10977-CP-1-2003-1-PL-GRUNDTVIG-G1

OKRES:
od 01-10-2003 do 30-09-2005

Uzasadnienie projektu:
Projekt skierowany do osób dorosłych niepełnosprawnych sensorycznie (niedowidzących I niedosłyszących), trenerów i nauczycieli zajmujących się edukacją tych osób oraz polityków.

CEL PROJEKTU:
Analiza i porównanie sytuacji osób niepełnosprawnych z problemami wzroku i słuchu w różnych krajach europejskich: Austria, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Wielka Brytania i Włochy.

GRUPY DOCELOWE:

 • Bezpośrednie – Dorośli uczniowie niepełnosprawni sensorycznie
 • Pośrednie – Nauczyciele, pracownicy socjalni pracujący z niepełnosprawnymi sensorycznie
 • Pośrednie – Decydenci polityczni w dziedzinie edukacji

TREŚĆ:

 • Edukacyjne szanse dorosłych z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Analiza potrzeb uczących się i pobudzanie zainteresowań edukacyjnych wśród dorosłych niepełnosprawnych sensorycznie

REZULTATY PROJEKTU:

 • Raport 1: Porównanie instytucji wspierających dorosłych niepełnosprawnych sensorycznie w 9 krajach europejskich
 • Raport 2: Prześledzenie bieżących inicjatyw pedagogicznych i metodyki nauczania dorosłych niepełnosprawnych sensorycznie, włącznie z koncepcją ‘pozytywnej’ i ‘negatywnej’ niezależności oraz metodyki nauczania na odległość dla tych grup
 • Raport 3: Stymulowanie zmian i wpływanie na politykę rządu dotyczące grup defaworyzowanych
 • Raport 4: Dostępność do technologii informatycznych dla grup defaworyzowanych, zarówno pod względem dostępu do sprzętu jak i odpowiedniego oprogramowania
 • Zbiorczy raport z 4 raportów wymienionych powyżej, streszczenie projektu i metodologii badania problemów zawartych w projekcie, rekomendacje

Wszystkie raporty zawierają opisy najlepszych praktyk i przykładów osiągnięć dorosłych niepełnosprawnych sensorycznie.

Najważniejszy produkt projektu zatytułowany Raport z rekomendacjami: „METODY WŁĄCZANIA W ŻYCIE SPOŁECZNE PRZEZ EDUKACJĘ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH SENSORYCZNIE – najnowsze europejskie osiągnięcia badawcze”, to raport syntetyczny zawierający rekomendacje skierowane do polityków i decydentów w zakresie edukacji, ale także do tych wszystkich, którzy mogą potrzebować rady na temat integracji społecznej i edukacyjnej w szerszym tego słowa znaczeniu.

Raport ten może być interesujący również dla nauczycieli i osób pracujących z niepełnosprawnymi, a także dla samych niepełnosprawnych.

Możesz otrzymać:

 • wersję papierową publikacji
 • wersję elektroniczną na płycie CD
 • ściągnąć plik za darmo ze strony: www.ipld.cku.sopot.pl Raport dostępny jest w następujących językach:
 • angielskim, bułgarskim, czeskim, litewskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, hiszpańskim, włoskim;
 • w brajlu w językach polskim i angielskim
 • oraz w wersji dźwiękowej w języku rumuńskim.

Inne nieoczekiwane produkty:

 • Kilka broszur i filmów – dobre narzędzie do podnoszenia świadomości na temat sytuacji niepełnosprawnych na Litwie, w Rumunii czy Polsce np .:
 • Film „Ponad granicami” [Beyond Limits] wyprodukowany przez APoWeR (w języku rumuńskim i angielskim)
 • Film „Dialogi z Sokratesem” [Dialogues with the Socrates] (w języku polskim i angielskim) wyprodukowanym na zlecenie FRSE – Polskiej Agencji Narodowej
 • Broszura „Edukacja specjalna – pomiędzy koniecznością a polityką” wydana przez H FOUNDATION (w języku angielskim)
 • Artykuły w prasie, również na poziomie światowym (np. w „Parliament Magazine”)
 • inne…

Koordynator:

Partnerzy:

 1. Pixel Association, Włochy – www.pixel-online.net
 2. Stockport College of Further and Higher Education (SCFHE), Wielka Brytania – www.stockport.ac.uk
 3. The Association for the Promotion of Women, APoWeR, Rumunia – www.apfr.dnttm.ro
 4. Institute for the promotion of adult training – BFI Steiermark, Austria – www.bfi-stmk.at
 5. Association department stuys of current means (DEMA), Hiszpania – www.leo.worldonline.es/demaproj
 6. Association „H Foundation for distance learning of disabled people”, Rumunia – www.fundatiah.ro
 7. Association for the Help of Disabled „SPON”, Polska – e-mail:spon.sopot@wp.pl
 8. University of Ostrava, Czechy – www.osu.cz
 9. Social Innovation Fund, Litwa – www.lpf.lt
 10. Technical University in Gabrovo, Bułgaria – www.tugab.bg
 11. Asociacion Utrillo, Hiszpania – www.asociacionutrillo.com

Zobacz też komentarze i osobiste spostrzeżenia partnerów i osób które wspierały nasze działania: Razem Raźniej, wydanie specjalne, wrzesień 2005

Jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z rezultatów projektu, prosimy o kontakt z:
Zespołem ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75

e-mail: Urszula Hadrych
e-mail: Sylwia Knot

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility