Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik rachunkowości

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rachunkowości;

2) rozliczania danin publicznych;

3) rozliczania wynagrodzeń;

4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

5) prowadzania analizy finansowej.

Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości z jednej strony zapewnia kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś oznacza wyposażenie techników rachunkowości w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji.

Nabycie wyżej wymienionych umiejętności umożliwia absolwentom nie tylko wykonywanie zadań typowych dla tego zawodu, lecz także podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kształcenie technika rachunkowości odbywa się w szkole, a także w firmie symulacyjnej lub zakładach, w których słuchacze odbywają praktykę zawodową.

W zawodzie technik rachunkowości wyodrębniono 2 kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

2. MODUŁY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1   Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania

 • Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
 • Gospodarowanie na rynku zasobów , dóbr i usług
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

2   Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa

 • Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności
 • Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych

3   Organizacja i finansowanie działalność przedsiębiorstwa

 • Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa
 • Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
 • Wykorzystywanie informacji ekonomicznej w procesie decyzyjnym

4   Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości

 • Prowadzenie rachunkowości budżetowej
 • Prowadzenie rachunkowości bankowej
 • Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli
 • Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących  działalności gospodarczej

5   Podstawy przedsiębiorczości
6   Praktyka zawodowa