Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Asystent osoby niepełnosprawnej

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Zadaniem asystenta jest wspieranie i wzmacnianie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiając realizację optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, współtworzenie w opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji i prowadzenia osoby niepełnosprawnej, dokonywanie prawidłowej, kompleksowej oceny postępów realizowanego programu rehabilitacji.

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracując z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczynia się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Praca asystenta zapewnia opiekę i pielęgnację osób niepełnosprawnych i ich docieranie do miejsc rehabilitacji leczniczej, umożliwia pobieranie nauki w szkołach masowych, ułatwia dotarcie do pracy i jej wykonywanie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych; uczestniczenia w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej; współdziałania z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej; współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz możliwości przekwalifikowania zawodowego; udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego; rzecznictwa na rzecz osoby niepełnosprawnej; wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych, współpracy z mediami ułatwiającej poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. NAUCZANE PRZEDMIOTY

Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy prawa i ekonomiki
Polityka społeczna
Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
Promocja zdrowia i profilaktyka
Zajęcia praktyczne
Praktyka zawodowa
Podstawy przedsiębiorczości