Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wynikające z tego obowiązki w zakresie przystosowania polskiego prawa do wymagań zawartych w dyrektywach Wspólnot Europejskich wymuszają szybki i gruntowny postęp w dziedzinie ochrony pracowników w środowisku pracy. Jednym z warunków osiągnięcia tego postępu jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do realizacji zadań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci szkoły policealnej kształcącej techników bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą zatrudnienie przede wszystkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Koncepcja kształcenia techników bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe tzn., że absolwenci uzyskają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalności gospodarczej.

W wyniku kształcenia w zawodzie słuchacz nabywa umiejętności: sporządzania bieżącej i okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym; rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy,  ustalania zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy; oceny stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; redukowania zagrożeń występujących w środowisku pracy; doradzania w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; ustalania okoliczności i przyczyny wypadków; ustalania we współpracy z właściwymi organami nadzoru poziomu zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami; integrowania działań poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników; stosowania różnorodnych form działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowania nowoczesnych technik biurowych i metod organizacji pracy.

2. NAUCZANE PRZEDMIOTY

Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
Toksykologia
Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
Podstawy psychologii i socjologii
Prawna ochrona pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Analiza i ocena zagrożeń
Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
Użytkowanie komputera
Zajęcia praktyczne
Podstawy przedsiębiorczości
Praktyka zawodowa