Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opiekunka środowiskowa

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie ich do udzielania pomocy i  świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

Realizacja tych zadań jest uwarunkowana właściwymi postawami opiekunki środowiskowej. Absolwent szkoły kształcącej opiekunki środowiskowe powinien więc prezentować następujące postawy: empatię i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kulturę osobistą, dojrzałość emocjonalną i społeczną, gotowość niesienia pomocy, życzliwość i wyrozumiałość dla innych ludzi, tolerancję dla odmienności, cierpliwość, dokładność i konsekwencję w działaniu, obowiązkowość,  samokrytycyzm, krytycyzm oraz obiektywizm w ocenianiu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

W zawodzie opiekunka środowiskowa wyodrębniono 1 kwalifikację:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

Kształcenie opiekunki środowiskowej ma miejsce w szkole, a także w palcówkach opieki i pomocy społecznej oraz w środowisku podopiecznego.