Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Rekrutacja


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA
ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot
tel. (58) 551-17-13
www.ckusopot.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką państwową, publiczną i bezpłatną.
 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 3. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 4. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


Prowadzimy kursy z następujących kwalifikacji:

 • A.18    Prowadzenie sprzedaży
 • A.22    Prowadzenia działalności handlowej
 • A.25    Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.26    Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27    Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • A.30    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i     magazynowania
 • A.31    Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach     organizacyjnych
 • A.35    Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36    Prowadzenie rachunkowości
 • A.65    Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • A.66    Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
 • E.13    Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14    Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • Z.5    Świadczenie usług opiekuńczych
 • Z.8    Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW*
W sekretariacie szkoły zaocznej - pokój nr 3,

 • poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 15.30
 • wtorki, czwartki w godz. 9.00 – 17.00
 • soboty w godz. 8.00 – 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na kurs (pobierz),
 • dowód osobisty do wglądu,

*Kurs zostaje uruchomiony przy pełnej rekrutacji (minimum 20 osób).