Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Rekrutacja


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA
ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot
tel. (58) 551-17-13
www.ckusopot.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką państwową, publiczną i bezpłatną.
 2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 3. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 4. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


Prowadzimy kursy z następujących kwalifikacji:

 • A.18    Prowadzenie sprzedaży
 • A.22    Prowadzenia działalności handlowej
 • A.25    Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.26    Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • A.27    Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • A.30    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i     magazynowania
 • A.31    Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach     organizacyjnych
 • A.35    Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36    Prowadzenie rachunkowości
 • A.65    Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • A.66    Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
 • E.13    Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14    Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • Z.5    Świadczenie usług opiekuńczych
 • Z.8    Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW*
W sekretariacie szkoły zaocznej - pokój nr 3,

 • poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 15.30
 • wtorki, czwartki w godz. 9.00 – 17.00
 • soboty w godz. 8.00 – 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na kurs (pobierz),
 • dowód osobisty do wglądu,

*Kurs zostaje uruchomiony przy pełnej rekrutacji (minimum 20 osób).

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH FORMA STACJONARNA (DZIENNA I WIECZOROWA)


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA
ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot
tel. (58) 551-17-13
www.ckusopot.pl

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH
FORMA STACJONARNA (DZIENNA I WIECZOROWA)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest szkołą państwową, publiczną i bezpłatną.
 2. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata (z wyjątkiem zawodów – opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku) i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej dla dorosłych.
 3. Szkoła prowadzi zajęcia w trybie dziennym i wieczorowym. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Zajęcia w trybie wieczorowym odbywają się w poniedziałki, środy, piątki w godzinach popołudniowych.
 4. Słuchaczy Szkoły Policealnej obowiązuje praktyka zawodowa. Jest ona organizowana przez szkołę w firmie symulacyjnej "MODEX" lub we własnym zakresie słuchaczy (na podstawie umowy między szkołą a zakładem pracy). Słuchacze szkół dla dorosłych, posiadający wymagany staż pracy zgodny z kierunkiem kształcenia i potwierdzony świadectwem pracy, mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki.
 5. Słuchacz szkoły policealnej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

NABÓR DO SZKOŁY

Kształcimy w następujących zawodach:

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Od  2 grudnia 2017 r. w sekretariacie Szkoły Zaocznej - pokój nr 3,

 • poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 15.30
 • wtorki, czwartki w godz. 9.00 – 17.00

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH:

9. 02. 2018 r. godz.14.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • 1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie,

SEKRETARIAT PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW
Uwaga! Kierunek zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji.

Liceum Ogólnokształcące Wieczorowe - rekrutacja

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA

ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot
tel. (058) 551-17-13
www.cku.sopot.pl

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOPOCIE
FORMA STACJONARNA (WIECZOROWA)


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest szkołą państwową, publiczną i bezpłatną.
 2. Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 3. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy, piątki w godzinach popołudniowych.
 4. Po ukończeniu liceum słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego.
 5. Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która jest pełnoletnia lub kończy 18 lat w danym roku kalendarzowym.
 6. Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Od  15 maja 2015 r. w sekretariacie Szkoły Zaocznej - pokój nr 3,

 • poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 – 15.30
 • wtorki, czwartki w godz. 8.00 – 17.00
 • soboty w godz. 8.00 – 15.00 (w terminie od 16 maja do 20 czerwca)

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH:

31. 08. 2015 r. godz.14.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • 1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.


SEKRETARIAT PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW

Uwaga!
Kierunek zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji.

Liceum Ogólnokształcące - rekrutacja

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. BOHATERÓW WYBRZEŻA

ul. T. Kościuszki 22-24, 81-740 Sopot

tel. (58) 551-17-13
www.ckusopot.pl

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SOPOCIE


FORMA ZAOCZNA


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest szkołą państwową, publiczną i bezpłatną.
 2. Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata i kończy się wydaniem świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 3. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, część zajęć – sporadycznie w czwartki i piątki (w godzinach popołudniowych).
 4. Po ukończeniu liceum słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego.
 5. Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która jest pełnoletnia lub kończy 18 lat w danym roku kalendarzowym.
 6. Do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Od  2 grundnia 2017 r. w sekretariacie szkoły zaocznej - pokój nr 3,

 • poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 15.30
 • wtorki, czwartki w godz. 9.00 – 17.00

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH:
9.02.2018 godz.14.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • 1 zdjęcie (wymiar 37x52mm) opisane na odwrocie,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

SEKRETARIAT PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW

Uwaga!
Kierunek zostanie uruchomiony przy pełnej rekrutacji.

Rekrutacja


SZKOŁA POLICEALNA NR 2 DLA DOROSŁYCH FORMA STACJONARNA (DZIENNA I WIECZOROWA)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Kwestionariusze naboru można wysyłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i w ciągu 5 dni dostarczyć osobiście komplet pozostałych dokumentów.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego,  mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (w szkołach dla dorosłych także absolwenci szkoły podstawowej).

O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej – szkoły policealnej moga ubiegać sie absolwenci posiadający wykształcenia średnie.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego.

Przyjmujemy kandydatów do semestrów wyższych.

Do semestrów wyższych w szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydata na podstawie:

 •     świadectwa ukończenia klasy (semestru) programowo niższego
 •     pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych wynikających z różnic programowych

Naboru do wszystkich szkół dokonujemy dwa razy w roku: na semestr jesienno-zimowy i wiosenno-letni.

Zapraszamy również na organizowane przez nas kursy i szkolenia

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE