Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

SOCCER – Identyfikacja Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

socrates-grundtvigsoccerIdentyfikacja Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Social and Citizenship Competence Recognition (SOCCER)
225438-CP-1-2005-1-NL-GRUNDTVIG-G1
od 01-10-2005 do 30-09-2007

Uzasadnienie projektu:
Uczenie się bycia (aktywnym) obywatelem europejskim nie jest proste, a demokracja nie jest osiągnięciem jednorazowym. To długotrwały i intensywny proces, który należy ciągle udoskonalać. W procesie uczenia się bycia aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem, zarówno postęp jak i regres są na porządku dziennym.

Uczenie demokracji w edukacji nieformalnej, jest trudniejsze w przypadku młodzieży zagrożonej wykluczeniem lub wykluczoną społecznie, niż w edukacji formalnej np. w szkole średniej. Przykłady dobrych praktyk w tym obszarze (moduły, gry, …) będą zebrane i utworzone w na bieżąco uzupełnianej bazie danych i rozpowszechniane w środowisku edukacyjnym.

Czytaj więcej...

GISELA – WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH: EUROPEJSKIE STUDIUM I SIEĆ WSPÓŁPRACY

gisela-300x157Program:
Równe Szanse integracyjne dla Osób Niepełnosprawnych

Numer projektu:
VS/2005/0666

Czas trwania projektu:
od 12-01-2006 do: 11-01-2008

Opis projektu:
Projekt GISELA jest finansowany w ramach Europejskiego Roku Niepełnosprawnych 2003 , ustanowionego decyzją Rady Europy nr 2001/903/CE.  http://ec.europa.eu/employment_social/disability/year_en.html

Cele:
Projekt zamierza zidentyfikować i rozwinąć najlepsze praktyki w dziedzinie równych szans dla kobiet i mężczyzn i tym samym wzmocnić dostęp i udział osób niepełnosprawnych w szkoleniach i rynku pracy w Europie. Praktycznie, kobiety niepełnosprawne cierpią z powodu „podwójnej dyskryminacji”, ze względu na swoją niepełnosprawność i płeć.

Czytaj więcej...

CORA – Wolontariat w środowisku lokalnym

corasocrates-grundtvigSocrates Grundtvig 1:
„CORA – Wolontariat w środowisku lokalnym”
Community Orientated Recognised Activities

Nr 116813-CP-1-2004-1-UK-GRUNDTVIG-G1

Projekt CORA – Wolontariat w środowisku lokalnym realizowany był w ramach programu Socrates Grundtvig 1 od października 2004 r. Projekt przewidziany był na dwa lata i zakończył się w grudniu 2006 r.

Głównym celem projektu była promocja idei wolontariatu jako cennego środka zapewniającego pomoc całemu społeczeństwu. Celem było także doskonalenie jakości usług świadczonych przez wolontariuszy poprzez przeprowadzenie dla nich cyklu szkoleń.

Projekt CORA realizowany był przez międzynarodowy zespół.

Czytaj więcej...

Działaj! – Ewaluacja szkoleń w zakresie aktywnego obywatela

actsocrates-grundtvig

(ACT! – Active Citizenship Training)

Projekt realizowany w ramach programu Socrates – General activities of observation, analysis and innovation – Action 6.1.2 & 6.2
(Projekt nr: 2005-2420/001-001)

OKRES:
od 01-10-2005 do 30-09-2007

CELE PROJEKTU:
Projekt ACT! (DZIAŁAJ!) zajmuje się organizowaniem europejskiej sieci ewaluatorów szkoleń dotyczących Aktywnego Obywatelstwa w edukacji formalnej i nieformalnej.

Jego głównym celem jest utworzenie interdyscyplinarnego partnerstwa; dlatego też w partnerstwie bierze udział 4 partnerów uniwersyteckich i 6 realizujących projekty dla młodzieży, bezrobotnych i nnych grup defaworyzowanych.

Czytaj więcej...

CLIMBING UP

climbing-upsocrates-grundtvigSocrates Grundtvig 1:
CLIMBING UP – Podniesienie świadomości i rozwój zawodowy ofiar przemocy w rodzinie
(2003-2006)
Nr 110398-CP-1-2003-1-PT-Grundtvig-G1

Potrzeba projektu

  • Walka z przemocą wobec kobiet dotyczy przedstawicielek wszystkich warstw społecznych, grup wiekowych, ras, wyznań i krajów.
  • Co czwarta kobieta w Europie jest lub była ofiarą przemocy ze strony partnera lub męża.
  • Działania edukacyjne kierowane do tak specyficznej części społeczeństwa, jaką tworzą kobiety będące ofiarami przemocy w rodzinie, są niewystarczające i zbyt rzadko skutkują faktycznym wzrostem niezależności tych kobiet.

    Czytaj więcej...