Projekty zrealizowane
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Impact - Promowanie, ocena i walidacja szkoleń przy wsparciu technologii informacyjnych

impactTYTUŁ PROJEKTU (PL):  Promowanie, ocena i walidacja szkoleń przy wsparciu technologii informacyjnych  
TYTUŁ PROJEKTU (EN): IT based Methodology for Promoting, Assessing and validating Competence oriented learning and Training

SKRÓT: IMPACT

OKRES TRWANIA:  (2 lata) 01-09-2014 do 31-08-2016

PROGRAM: w ramach programu ERASMUS +

AKCJA: KA2 Partnerstwa strategiczne

NUMER PROJEKTU: 2014-1-DE02-KA200-001611

Partnerzy: Institute for Educational Technologies + National Research Council of Italy (Włochy), BUPNET (Niemcy), Alden Biesen (Belgia), University of Kaunas (Litwa); University of Thessaloniki (Grecja), Leiria Politechnic in Peniche, Roberto Gamboa (Portugalia), CVNO (Słowacja), Catro (Bułgaria) , CKU Sopot (Polska)

Czytaj więcej: Impact - Promowanie, ocena i walidacja szkoleń przy wsparciu technologii informacyjnych

EMPLOY – Design Your Future Employability

grundtvig rgbEmploy Project-mini

 

 

Tytuł projektu: EMPLOY – Design Your Future Employability

Tłumaczenie tytułu: ZATRUDNIENIE

Program, w ramach  którego realizowany ma być projekt: Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji

Rola CKU Sopot: partner

Grupa docelowa: bezrobotni, uczniowie szkół średnich

Okres trwania: od 01-10-2012 do 30-09-2014

Cel: opracowanie praktycznych innowacyjnych metod szkoleniowych w formie poradnika dla uczniów/słuchaczy, który ma być pomocny w zdobywaniu i prezentowaniu potencjalnym pracodawcom posiadanych kluczowych kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Czytaj więcej: EMPLOY – Design Your Future Employability

PACT

logo grundtvig-IIPACT logoII-300x203TYTUŁ PROJEKTU (PL): Międzynarodowa wymiana doświadczeń w obszarze przemocy domowej

PROGRAM: GRUNDTVIG- projekty współpracy

TYTUŁ PROJEKTU (EN): Promoting Awareness for Cooperation and Training in the Field of Domestic Violence

SKRÓT: PACT

NR REF. PROJEKTU: 502810-LLP-1-2009-DE-GRUNDTVIG-GMP

OKRES TRWANIA: 01-01-2010 do 31-12-201

CEL PROJEKTU: Przygotowanie usług edukacyjnych  i szkoleń zaprojektowanych specjalnie dla pracowników instytucji, którzy mogą spotkać się  w swojej pracy ze zjawiskiem przemocy domowej

GŁÓWNE ZADANIA DLA CKU:

Czytaj więcej: PACT

FROJOL – Metoda Montessori w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych

frojol logo-21program-logo2Tytuł projektu (PL): FROJOL – Metoda Montessori w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych

Tytuł projektu (EN): Freestyle Montessori on the job learning (FROJOL)

 PROGRAM: Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji
OKRES TRWANIA: 01-11-2011/31-10-2013

 PRIORYTET EUROPEJSKI:

Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego

 Projekt ma przyczyniać się do poprawy europejskiego priorytetu „Wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, instruktorów zawodu i opiekunów dydaktycznych zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz kierowników instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego”.

POTRZEBA PROJEKTU

Czytaj więcej: FROJOL – Metoda Montessori w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych

Serwis społecznościowy dla udziału europejskiej młodzieży w demokracji

mlodziez1mlodziez11Młodzież w demokracji – Serwis społecznościowy dla udziału europejskiej młodzieży w demokracji A social network for democratic participation of European Youth

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Serwis społecznościowy dla udziału europejskiej młodzieży w demokracji

SKRÓT PROJEKTU: Młodzież w demokracji -SN4DP

TYTUŁ PROJEKTU (EN): A social network for democratic participation of  European Youth (SN4DP)

PROGRAM: Młodzież w działaniu – Akcja 1.3. Młodzież i demokracja

OKRES TRWANIA: 01-09-2011/01-09-2012

Czytaj więcej: Serwis społecznościowy dla udziału europejskiej młodzieży w demokracji