Firma Symulacyjna
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Firma Symulacyjna

Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia pracowników umysłowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami w prawdziwej firmie. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Pracownikami firmy są słuchacze szkoły zatrudnieni na czas praktyki zawodowej na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych praktykanci weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości. Mogą nauczyć się tu wszystkiego co powinien wiedzieć młody ekonomista czy pracownik biura, łącznie z obsługą komputera, znajomością podstawowych programów biurowych, obsługą faksów, drukarek, kopiarek, niszczarek i innych urządzeń dziś niezbędnych w każdej instytucji.

W CKU od 1998 roku działała firma symulacyjna o profilu handlowym CKU MODEX sp. z o.o. , obecnie zastąpiła ją firma usługowo-handlowa          
„SMArt Studio” sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo jest w pełni skomputeryzowane, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i urządzenia nowoczesnej techniki biurowej, z dostępem do Internetu.

SMArt Studio swoim działaniem obejmie:

 • szeroko pojęte multimedia (projektowanie graficzne, fotografię, tworzenie stron internetowych i aplikacji, reklamę),
 • projekty graficzne na potrzeby druku i ekspozycji na nośnikach elektronicznych,
 • typowe działania agencji kreatywnych, graficznych i marketingowych,
 • handel sprzętem technicznym, multimedialnym

Praca w firmie zorganizowana jest w czterech działach.
Uczestnicy praktyki pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu, pracowni graficznej oraz finansowo – księgowym. Firma współpracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi.
Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praca taka jak w prawdziwej firmie z tą różnicą, że bez obawy można wszystkiego dotknąć i nawet popełnić błąd bez konsekwencji finansowych.

Przynależność „SMART Studio sp. z o. o.” do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz wirtualnymi instytucjami, jak: sąd rejestrowy, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd statystyczny, urząd celny. Polska Centrala Firm Symulacyjnych jako jedyna reprezentuje polskie firmy symulacyjne w PEN-INTERNATIONAL, czyli Światowej Centrali Firm Symulacyjnych, do której należą (poza krajami europejskimi) Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Brazylia. PEN-INTERNATIONAL informuje członków o najnowszych osiągnięciach technologicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firmy, umożliwia kontakty zagraniczne, organizuje Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, a także szkolenia, seminaria podczas ich trwania.
Rozwój edukacyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, a także  zmiany w szkolnictwie zawodowym umożliwiły kształcenie zawodowe w nowym systemie i dzięki temu Centrum może kształcić słuchaczy nie tylko systemie dwuletniej  Policealnej Szkoły Zaocznej, ale również w systemie Kursów Kwalifikacyjnych dla różnych zawodów i poszczególnych kwalifikacji zawodowych takich jak:

 • A.36 Prowadzenie rachunkowości
 • A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • A. 25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
 • E.13 Projektowanie  lokalnych  sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14 Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami

Firma Symulacyjna podejmuje również działania zmierzające do przygotowania słuchaczy poszczególnych zawodów do zewnętrznego egzaminu zawodowego wg wymogów i procedur Centralnych i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

EFEKTY ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ
1. Słuchacze odbywający praktykę zawodową w firmie symulacyjnej:
zwiększają swoje szanse na zatrudnienie,
poznają atmosferę pracy rzeczywistego biura,
mają okazję poczuć się prawdziwymi pracownikami,
zdobywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe poparte praktycznym wykonywaniem zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach, w różnych działach firmy,

 • uczą się:
  • samodzielności  wykonywania zadań i podejmowania decyzji,
  • dobrej organizacji pracy,
  • kreatywności,
  • przedsiębiorczości,
  • komunikatywności,
  • umiejętności pracy w zespole.
 • wyrabiają w sobie poczucie:
  • odpowiedzialności,
  • punktualności,
  • poważnego podejścia do pracy,
  • pełnego zaangażowania w pracę,
  • lojalności wobec pracodawcy i współpracowników

2. Szeroki zakres programu praktyki zawodowej, stosowanie technologii informacyjnej, komunikacyjnej, obsługa podstawowych i specjalistycznych  programów komputerowych, Internetu, obsługa sprzętu technicznego stawia naszych słuchaczy w rzędzie nowocześnie wykwalifikowanych pracowników.

3. Prowadzenie przygotowania do zewnętrznych egzaminów zawodowych zwiększa szanse zdania egzaminu.

4. Praktyka zawodowa umożliwia słuchaczom rozwijanie umiejętności komunikowania się  w językach obcych, zwłaszcza z obowiązującym w kontaktach z firmami zagranicznymi, językiem angielskim.

5. Po ukończeniu praktyki zawodowej słuchacze otrzymują Certyfikat ukończenia praktyki, który stanowi istotny dokument potwierdzający ich umiejętności.

6. Kwalifikacje, jakie nabywa słuchacz w firmie symulacyjnej otwierają  drogę do samozatrudnienia i wytworzenia postaw aktywnych zmierzających w tym kierunku.

7. Praktyka zawodowa organizowana  w firmie symulacyjnej zwiększa swoją popularność. Organizowaniem szkoleń,  praktyk zawodowych w naszej firmie interesuje się coraz więcej placówek.

Atrakcyjność tak prowadzonej praktyki zawodowej, powoduje, że słuchacze Centrum wybierają praktykę zawodową w Firmie Symulacyjnej, przedkładając jej program, warunki, możliwości  i osiągnięcia nad praktykę w firmie rzeczywistej.

Świadczy o tym  frekwencja słuchaczy na praktykach zawodowych oraz fakt odbywania  w firmie symulacyjnej praktyk przez ok. 98 % słuchaczy Centrum.

kierownik szkolenia praktycznego
Katarzyna Jerzmanowska
tel.: 58 550-74-84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.