Biblioteka
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, kod pocztowy 81-704, e-mail: cku@ckusopot.pl, tel. 58 551-00-11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

A-
A
A+

Biblioteka

WYPOŻYCZALNIA CZYTELNIA INTERNETOWA
PONIEDZIAŁEK 9.00 – 14.00 nieczynna
WTOREK 9.00 – 14.00 9.00 – 14.00
ŚRODA prace wewnętrzne nieczynna
CZWARTEK 9.00 – 16.00 9.00 – 14.00
PIĄTEK nieczynna nieczynna
SOBOTA 7.30 – 13.30 9.00 – 13.30
NIEDZIELA 7.30 – 11.30 w terminie zjazdów LO 9.00 – 11.30

Regulamin biblioteki:

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy szkoły.
 2. Słuchacze filii w Wejherowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz eksterni mogą wypożyczać książki po uiszczeniu kaucji.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko, wypisując rewers biblioteczny.
 4. Jednorazowo wypożyczamy 2 książki na okres 2 tygodni [lektury - na miesiąc]. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można prolongować wypożyczenie.
 5. Słuchacz, który nie odda w terminie wypożyczonej książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 6. Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone książki.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego każdy czytelnik powinien zwrócić wypożyczone książki.
 9. Z księgozbioru podręcznego i czasopism słuchacz może korzystać tylko na miejscu w czytelni.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

Regulamin czytelni internetowej:

 1. Słuchacze i pracownicy szkoły mogą w bibliotece CKU skorzystać z:
  • internetu [tylko do poszukiwań źródłowych prowadzonych w celach edukacyjnych],
  • licencjonowanych programów zainstalowanych w komputerze.
 2. Zabrania się:
  • dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach,
  • wgrywania własnych programów,
  • korzystania z poczty elektronicznej, czatów, zakupów itp. usług internetowych,
  • korzystania z komputerów w celach zarobkowych,
  • naruszania praw autorskich twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku komputerowym należy:
  • złożyć legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości u bibliotekarza,
  • wpisać się do zeszytu odwiedzin,
  • sprawdzić komputer i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w jego pracy,
  • każdy użytkownik odpowiada za stan używanego sprzętu.
 4. Opracowywany materiał można zapisać na nośniku elektronicznym.
 5. W przypadku dużej liczby użytkowników czas pracy przy komputerze ogranicza się do 1 godziny.
 6. Na stanowiska komputerowe nie wolno wnosić okryć wierzchnich oraz napojów i jedzenia.
 7. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad dyżurny bibliotekarz ma prawo natychmiast przerwać sesję użytkownika.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy i pracowników szkoły
do korzystania ze zbiorów biblioteki.
Służymy informacją i pomocą.