×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
IMPACT – PROMOWANIE, OCENA I WALIDACJA SZKOLEŃ PRZY WSPARCIU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

YTUŁ PROJEKTU (PL):  Promowanie, ocena i walidacja szkoleń przy wsparciu technologii informacyjnych  
TYTUŁ PROJEKTU (EN): IT based Methodology for Promoting, Assessing and validating Competence oriented learning and Training

SKRÓT: IMPACT

OKRES TRWANIA:  (2 lata) 01-09-2014 do 31-08-2016

PROGRAM: w ramach programu ERASMUS +

AKCJA: KA2 Partnerstwa strategiczne

NUMER PROJEKTU: 2014-1-DE02-KA200-001611

Partnerzy: Institute for Educational Technologies + National Research Council of Italy (Włochy), BUPNET (Niemcy), Alden Biesen (Belgia), University of Kaunas (Litwa); University of Thessaloniki (Grecja), Leiria Politechnic in Peniche, Roberto Gamboa (Portugalia), CVNO (Słowacja), Catro (Bułgaria) , CKU Sopot (Polska)

 

POTRZEBA PROJEKTU: Projekt kładzie silny nacisk na wykorzystanie i rozwój technologii informacyjnych w procesie oceny i walidacji efektów kształcenia /uczenia się. W chwili obecnej brak efektywnych metod oceny efektów kształcenia przy użyciu wirtualnych środowisk nauczania typu moodle LMS (System zarządzania nauczaniem) i mahara e-portfolio (Jest to w pełni funkcjonalna aplikacja internetowa do budowy elektronicznego port folio).

Po blisko 6 latach pracy międzynarodowych organizacji nad narzędziem LEVEL5 (3 ulepszone wersje, testowane w ramach 8 projektów od 2005 r.) – narzędzia on-line do oceny kompetencji kluczowych, LEVEL5 jest gotowe do włączenia w proces walidacji kompetencji kluczowych oraz efektów kształcenia w edukacji formalnej (ECVET). W ramach propozycji tego projektu chcemy połączyć oba podejścia i zaproponować wykorzystanie tego narzędzia w kształceniu ustawicznym w zakresie rozwoju różnych kompetencji. Projekt miałby bazować na wykorzystaniu  moodle LMS i mahara e-portfolio) i oceny efektów kształcenia zarówno w kształceniu formalnym jak i pozaformalnym.

CEL PROJEKTU:
Projekt ma na celu:

  • Wykorzystanie/zintegrowanie systemów Europass, ECVET, ECTS  z narzędziem LEVEL5,
  • Wykorzystanie oprogramowania do walidacji, kontrola jakości, sprawdzenie produktu LEVEL5, czy spełnia warunki / pasuje do właściwego jego wykorzystania w ramach założeń Europass , ECVET , ECTS, Moodle, e- portfolio.
  • Stworzenie otwartych zasobów internetowych takich jak elektroniczne portfolio (e-portfolio, cyfrowe portfolio) – kolekcja cyfrowych elementów (tekst, pliki multimedialne i inne, notki z bloga, linki, analogowe źródła po cyfrowej konwersji, itp.) zebrana w całość (lub stale uzupełniana), zarządzana przez autora i często służąca prezentacji (zwykle przez Internet). Za pomocą e-portfolio, uczestnik będzie wyrażał siebie oraz demonstrował swój rozwój.

W procesie edukacyjnym, e-portfolio wspomaga autorefleksję, która prowadzi do większej świadomości własnych osiągnięć 
i braków uczącego się.

W szkolnictwie e-portfolio może być pomocne podczas formalnej oceny uczącego się, gdzie nauczyciel lub wykładowca ma dostęp do pełnego obrazu postępów i osiągnięć udokumentowanych cyfrowo. Niektóre systemy e-portfolio pozwalają wybierać różne składniki portfolio dla różnych grup odbiorców, przez co jedno e-portfolio może być używane dla wielu celów. System Zarządzania Nauczaniem, (LMS z ang.: Learning Management System) – pomocny 
w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online, na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie  i raportowanie aktywności szkoleniowych 
w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności.

Cele i priorytety :

  • ułatwienie walidacji efektów kształcenia
  • opracowanie odpowiednich metod oceny i certyfikacji, w oparciu o efekty uczenia się;
  • wspieranie metod oceny umiejętności przekrojowych tj. kompetencje obywatelskie, związane z przedsiębiorczością oraz kompetencje informatyczne
  • promowanie popytu na praktyczne doświadczenia przedsiębiorczości w edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą;
  • rozwijanie podstawowych i interdyscyplinarnych umiejętności, takich jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe i wielojęzyczności we wszystkich dziedzinach edukacji i szkoleń
  • promowanie innowacyjnych metod pedagogicznych
  • wsparcie nauki za pomocą dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych OZE (ang. Open Educational Resources – OER ), do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pliki do pobrania:

Strona internetowa projektu: http://mahara.vita-eu.org/view/view.php?id=3434 
oraz: http://ec.europa.eu/epale/en/blog/impact-project-assessing-and-validating-competence-oriented-learning-through-it

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility