×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
EMBEDDING DYSLEXIA – RESPONSIVE PRACTICES IN LIFELONG LEARNING

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Dysleksja – Dobre Praktyki

TYTUŁ PROJEKTU (EN): Embedding Dyslexia – Responsive Practices in Lifelong Learning

SKRÓT: EMBED

OKRES TRWANIA: 2008/2009 do 30-11-2010

CEL PROJEKTU:

Zidentyfikowanie problemów  nauczycieli pracujących z dyslektykami.

Dostosowanie rezultatów wypracowanych w różnych projektach europejskich do potrzeb nauczycieli pracujących z dyslektykami poprzez dostarczenie im narzędzi (wypracowanych w projektach) ułatwiających ich pracę.

 

ZADANIA:

  1. Analiza i upowszechnianie poprzednich projektów europejskich wspierających dorosłych i dzieci z dysleksją: „Dystrain”, „Include”, „Provision and Use”, „Project Success”, „Adystrain”, „Calldysc” i „Edysgate”.
  2. Uwydatnienie roli technologii we wspomaganiu osób z dysleksją
  3. Wprowadzenie dobrych praktyk wspierających osoby z dysleksją do polityki edukacyjnej i zatrudnienia.

SPODZIEWANE REZULTATY:

  1. Narzędzie (elektroniczne i w wersji papierowej) do określenia potrzeb organizacji pracujących z dyslektykami (szkoły, NGO, inne organizacje pracujące z dziećmi z dysleksją oraz i sami dyslektycy)
  2. Narzędzie (elektroniczne i wersji papierowej) dla nauczycieli profesjonalistów do zidentyfikowania mocnych i słabych stron dyslektyka
  3. Narzędzie (elektroniczne i wersji papierowej) dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców i profesjonalistów do określenia mocnych i słabych stron dyslektyków w obszarze kompetencji kluczowych w celu ich dalszej edukacji.

EMBED – wdrażanie metod wspomagających osoby z dysleksją w uczeniu się przez całe życie

Ulotka / leaflet

Dysleksja – przewodnik dla dorosłych

ulotka

Newsletter1 (PL)

Newsletter1 (EN )

Newsletter2 (PL)

Newsletter2 (EN )

Napisali o naszym projekcie! Zapraszamy do przeczytania artykułu

Plakat – rezultaty projektu

Oficjalna strona projektu: http://www.embeddyslexia.eu/

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility