×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
DZIAŁAJ! – EWALUACJA SZKOLEŃ W ZAKRESIE AKTYWNEGO OBYWATELA

(ACT! – Active Citizenship Training)

Projekt realizowany w ramach programu Socrates – General activities of observation, analysis and innovation – Action 6.1.2 & 6.2
(Projekt nr: 2005-2420/001-001)

OKRES:
od 01-10-2005 do 30-09-2007

CELE PROJEKTU:
Projekt ACT! (DZIAŁAJ!) zajmuje się organizowaniem europejskiej sieci ewaluatorów szkoleń dotyczących Aktywnego Obywatelstwa w edukacji formalnej i nieformalnej.

Jego głównym celem jest utworzenie interdyscyplinarnego partnerstwa; dlatego też w partnerstwie bierze udział 4 partnerów uniwersyteckich i 6 realizujących projekty dla młodzieży, bezrobotnych i nnych grup defaworyzowanych.

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie Europejskiej Sieci Ewlautorów Szkoleń w Zakresie Aktywnego Obywatelstwa w Edukacji Formalnej i Nieformalnej. Projekt powinien przyczynić się do rozszerzenia współpracy europejskiej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, realizującymi projekty w dziedzinie aktywnego obywatelstwa, a tym samym wypełnić lukę pomiędzy nauką a praktyką w tej dziedzinie.

TREŚĆ:
Prace w projekcie podzielone są na cztery pakiety robocze:

 • Opracowanie zrozumiałej, łatwej do zaadaptowania metod oceny wpływu działań w edukacji formalnej i nieformalnej na rozwój Aktywnego Obywatelstwa.
 • Przeanalizowanie i opisanie lokalnych projektów przez interdyscyplinarne grupy robocze (sprawdzenie opracowanych metod ewaluacyjnych).
 • Sieć: Rozbudowanie sieci i zbudowanie trwałej struktury komunikacji i upowszechniania projektów, włączenie głównych zainteresowanych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Upowszechnianie: Przekazanie nowym partnerom sieci opracowanych metod i dostarczenie im wskazówek przy ocenie projektów oraz wsparcie w przypadku, gdyby chcieli akredytować szkolenia w obszarze Aktywnego Obywatelstwa.

GRUPY DOCELOWE:

 • Bezpośrednio: pracownicy organizacji (nauczyciele i edukatorzy) oraz tzw. beneficjenci końcowi, uczestnicy szkoleń
 • Pośrednio: rady pedagogiczne uczestniczących organizacji

PARTNERSTWO

Koordynator:

 • Pedagogic Seminary of the University, Göttingen, DE (Leena Freitag Jutta List-Ivankovic Hans Dieter Haller) www.gwdg.de/~hhaller

Partnerzy:

 • BUPNET, Göttingen, DE (Sabine Wiemann Tim Scholze) www.bupnet.de
 • Imago Mundi, Cagliari, IT (Alessandro Piludu, Giancarlo Zedda) www.monumentiaperti.com
 • The Centre for Continuing Education, Sopot, PL (Urszula Hadrych, Michał Seroczyński, Sylwia Knot) www.cku.sopot.pl
 • Technical University of Gabrovo, BG (Georgi Trendafilov) www.tugab.bg
 • Arbetarrörelsens folkhögskola, Göteborg, SE (Stellan Hansson) www.afig.org
 • The Association for the Promotion of Women in Romania ? ApoWeR (Adela Dinu, Anastasia Pop) www.apfr.ro
 • Middle East Technical University, Ankara, Turkey (Hanife Akar, Esma Emmioglu) www.eds.metu.edu.tr
 • Centrum voor Europese Studies en Opleidingen ? CESO, MAASTRICHT, NL (Jacques Jansen, Jikky Dincelek-Lettinga) www.ceso.nl
 • University of Latvia, Riga, LT (Vineta Porina, Solvita Metra-Ozolina) www.lu.lv/mic

Strona internetowa projektu:
http://act-eu.org

Więcej informacji:
Zespół ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75

e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility