×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Droga do Sukcesu

Projekt: RPPM.03.02.01-22-0068/15 w ramach:
Oś  priorytetowa – 3.Edukacja; 
Działanie : 3.2. Edukacja ogólna;  
Poddziałania: 3.2.1. Jakość Edukacji ogólnej;
Tytuł projektu: „Droga do sukcesu”

Projekt  jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej  EFS , w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czas  trwania projektu:  1.09.2016 – 30.06.2018.
Celem  projektu jest wyrównanie kompetencji  kluczowych  uczniów klas  pierwszych  i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkol ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka)  i języków obcych  (język angielski i niemiecki).
Wsparciem zostaną objęci uczniowie LO1, LO2, LO3 i Technikum nr 1 poprzez różnorakie zajęcia dydaktyczne i  koła zainteresowań.  Dodatkowo w szkołach zostaną doposażone pracownie geograficzne, biologiczne, fizyczne , chemiczne i  matematyczne.
Projekt przewiduje  też podniesienie kompetencji  nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego  i   umiejętności porozumiewania się z uczniami i ich motywowania – metody coachingowe lub tutoringu.

Trzecią grupą beneficjentów będą rodzice, dla których przewidziane są  szkolenia w zakresie 
motywowania swoich dzieci do zdobywania wiedzy. 
Dla uczniów LO1,LO2 i LO3 i Technikum nr 1. są zaplanowane dodatkowe zajęcia  podnoszące kompetencje uczniów w  laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej , Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i Gdańsku.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility