×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
DOBRA SZKOŁA – Formy wsparcia

header

Podstawową ofertą będą płatne, 150-godzinne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik eksploatacji  portów i terminali, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Dodatkowo w ramach projektu realizowanych będzie wiele kursów. Wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne dla ww. zawodów i pracownia językowa. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami wielu renomowanych firm z wybranej branży.

 

   Przykładowe planowane kursy dla uczniów klas:
 technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej technik informatyk
 • Kurs z przygotowania do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem
 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
 • „Wirtualne laboratoria” zarządzania logistyką
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
 • Kurs wychowawców wypoczynku
 • Kurs animatorów czasu wolnego
 • Kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej
 • Kurs baristy
 • Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs języka migowego
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ): „Rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej”
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 •  Kursy grafiki komputerowej
 • Kurs z zakresu administracji systemu linux
 • Kursy umiejętności zawodowych (KUZ-y) z zakresu kwalifikacji:
  – E.12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  – E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie danymi
  – E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży    Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej, prowadzone przez wykładowców PG

 

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w ramach projektu będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów, których celem będzie podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji. 

Ważnym elementem projektu będzie wypracowanie powiatowego systemu doradztwa zawodowego. 

Powyższe działania mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, uczniów kończących szkoły zawodowe.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility